Giemsafärgning


Syfte
För lufttorkade cytologiska utstryk används Giemsafärgning. Lösningarna lämpar sig för färgning av utstryk från blod, olika punktat.

Miljöaspekter
Arbetsmiljö
Säkerhetsdatablad för respektive kemikalie, se kemikaliehanteringssystemet KLARA. Länk till annan webbplats.
Lösningarna Giemsa är giftiga och brandfarliga; allt arbete ska ske i skyddsventilerat utrymme.


Avfall
Lösningarna får ej hällas ut i avloppet.


Utförande

  • Stoppa glaset i kyvett med koncentrerad Giemsa-lösning, vänta 30 sekunder.
  • Skölj med kranvatten.


Kemikalier

Kemikaliebeteckning Giemsafärgning


Bakgrund/Princip
Giemsa med azur-eosin och metylenblått färgar framför allt cellkärnan.


Resultat
Kärnor – blå, blålila


Referenser
1. Modifierad Diagnostic cytology, Koss, fourth edition 1968, sid 1503-1504
2. Kemikaliehanteringssystemet KLARA Länk till annan webbplats. https://intranet.ltblekinge.org/planeringochstyrning/miljo/Sidor/Kemikalier.aspx
3. http://www.sakab.se/upload/dokument/pdf/Laddningsbara%20filer/Småkemikalier/Amneslista_.pdf
4. Modifierad Histopatologisk teknik, Moewis G 1978

Hittade du informationen du sökte?