Pleura, ascites, pericard och buksköljvätska (exsudat)

Kontakt

Cytologilaboratorium, telefon: 0455-73 4951

Undersökning

Cytologisk bedömning av celler från pleura (lungsäcken), ascites (bukhålan), pericard (hjärtsäck) och buksköljvätska.

Provtagning

Patienten bör före provtagningen rotera ett par varv i sängen eller gå några steg så att eventuellt sedimenterade celler kommer med i provet. Buksköljvätska görs i samband med operation.

0,2 ml Heparin á 5000 IE till 30 ml vätska tillsätts provet.

Remiss

PAD/CD remiss. Ange provets art!

Provtagningskärl

Plastburk med tättslutande lock, med patientens namn, personnummer och provtagningsdatum. Rekvireras från materialdepån.

Provmängd

Absolut minst 10 ml vätska men helst mer. Max 250 ml vätska.

Fixering

Ingen.

Övrigt

Då cytologlaboratoriet har stängt (efter klockan 16.00) ställs proverna i kylskåp på respektive avdelning eller mottagning till nästa vardag. Dunkar och dränagepåsar mottages ej.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?