Sköljvätska från bronk

Ansvarig 

Elsebritt Jonsson, telefon: 0455-73 49 51.

Undersökning

Cytologisk bedömning av celler från bronkialsköljvätska (från sköljning av bronkerna, luftrören).

Provtagning

Bronkerna sköljs med fysiologisk koksaltlösning NaCl som samlas upp i ett 10 ml spetsbottnat rör.  Om prov tagits från olika lokalisationer ska det vara ett rör till varje lokalisation. Fyll upp röret med NaCl till fullt. 

Remiss

PAD/CD remiss. Märk prov och remiss tydligt: Bronksköljvätska NaCl. 

Provtagningskärl

10 ml spetsbottnat provrör i plast med skruvkork med patientens namn och personnummer. 

Hjälpte informationen på sidan dig?