Sköljvätska från bronk

Kontakt

Cytologilaboratorium, telefon: 0455-73 4951

Undersökning

Cytologisk bedömning av celler från bronkialsköljvätska (från sköljning av bronkerna, luftrören).

Provtagning

Bronkerna sköljs med fysiologisk koksaltlösning, NaCl som samlas upp i ett 10 ml spetsbottnat rör. Om prov tagits från olika lokalisationer ska det vara ett rör till varje lokalisation.

Fyll upp röret helt med NaCl.

Remiss

PAD/CD remiss. Märk prov och remiss tydligt: Bronksköljvätska NaCl.

En remiss per lokalisation.

Provtagningskärl

10 ml spetsbottnat provrör i plast med skruvkork med patientens namn och personnummer.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?