Finnålspunktion

Kontakt

Cytologilaboratorium, telefon 0455-73 49 51

Remiss

PAD/CD remiss. Märk prov och remiss tydligt: Remissen skall innehålla anamnestisk information (frågeställning och diagnos).
En remiss per lokalisation.

Undersökning

Cytologisk undersökning av celler på insända punktionsutstryk.

Provtagningsmaterial

Objektglas med mattrand, slipat utstryksglas samt punktionsinstrument.

Utförande

Det aspirerade materialet utblåses på ett objektglas med mattrand märkt med patientens 10-siffriga personnummer, namn eller initialer. Använd blyertspenna. Materialet utstryks sedan med ett slipat glas. Stryk ut tunt på objektglas. Glasen ska lufttorkas.
I första hand vid punktionen av förändringar i öron-näsa-hals region, men även i övrigt om skivepitelrelaterad förändring kan misstänkas kan materialet från andra eller tredje punktion spritfixeras. Vid spritfixering ska glas omedelbart fixeras i 95% etanol i 30 minuter och sedan lufttorkas. Markera tydligt på glasen, vilken glas är lufttorkad och vilken är spritfixerat (t.ex. med ”L” och ”S”).
Vänligen observera, att lufttorkade utstryk ska prioriteras. Spritfixering ska utföras ifall med bra utbyte på första och/eller andra punktion med lufttorkade glas.

Förvaring /transport

Skicka glasen i objektglaskassett.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?