Blåssköljvätska

Kontakt 

Cytologilaboratorium, telefon: 0455-73 4951

Undersökning 

Cytologisk bedömning av celler från urinblåsan. 

Metoden som används är vätskebaserad cytologi.

Provtagning

Vid cystoskopi sköljs urinblåsan med fysiologisk koksaltlösning

Remiss

PAD/CD remiss. Ange på remissen om provet är kastat, tappat eller blåssköljvätska. Denna uppgift har betydelse för diagnostiken.

Provtagningskärl

Plastflaskor 125 ml, med patientens namn och personnummer. Rekvireras från materialdepån, art nr 12693.

Provmängd

Till varje prov används 100 ml blåssköljvätska utan fixering.

Övrigt

Skicka provet snarast! Förvaras i kylskåp vid ev väntan på transport. 
Då cytologilaboratoriet har stängt (efter kl 16.00) ställs proverna i kylskåp på respektive avdelning eller mottagning till nästa vardag.

 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?