Kastad eller tappad urin

Kontakt

Cytologilaboratorium, telefon: 0455-73 4951

Undersökning

Cytologisk bedömning av celler från urinblåsan, uretär, uretra och brickerblåsa. Metoden som används är vätskebaserad cytologi.

Provtagning

Urin, ej morgonurin. Tappad urin via kateter från respektive organ. Tre prover från tre dagar i följd rekommenderas.

Remiss

PAD/CD remiss, 1 remiss per prov. Ange på remissen om provet är kastat, tappat eller blåssköljvätska. Denna uppgift har betydelse för diagnostiken.

Provtagningskärl

Plastflaskor 125 ml med patientens namn och personnummer. Rekvireras från materialdepån, art nr 126 93.

Provmängd

Till varje prov används 100 ml nykastad urin utan fixering.

Övrigt

Skicka provet snarast! Förvaras i kylskåp vid ev väntan på transport. Då cytologilaboratoriet har stängt (efter klockan 16.00) ställs proverna i kylskåp på respektive avdelning eller mottagning till nästa vardag.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?