Cervixcytologi

Kontakt 

Cytologilaboratorium, telefon: 0455-73 4951

Undersökning

Cytologisk bedömning av celler från bakre fornix, portio samt cervix. Indicerade prov eller prov via gynekologisk cellprovskontroll.

Svarstider

Indicerade prover

Svar lämnas normalt inom 10 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet. Vid behov av kompletterande analys såsom HPV-analys kan svaret dröja ytterligare 3-5 arbetsdagar. 

Gynekologisk cellprovskontroll

Svar lämnas normalt inom 20 arbetsdagar efter provets ankomst till laboratoriet. Svarstiden från laboratoriet kan variera beroende på laboratoriets belastning.

Provtagning — vätskebaserad cytologi

Prov tages före annan undersökning inklusive palpation. Spekulum införs helst utan glidmedel men kan fuktas med koksaltlösning. Om glidmedel måste användas ska det vara sparsamt och vattenbaserat.

Förbered provtagning genom att märka provburken med patientens namn och personnummer (10 siffror).

Provet tas från tre ställen; bakre fornix, portio, och endocervix. Prov från bakre fornix och portio tas med cervikalspatel av plast (träspatel absorberar celler). Endocervikala provet tas med cervixborste. I stället för att stryka ut cellerna på ett provtagningsglas används en ThinPrep burk innehållande 20 ml fixeringsvätska. Samtliga tre provfraktioner från en kvinna blandas i en och samma provburk.

OBS: Fixeringsmediet PreservCyt består av till 50% av metanol och fixerar cellerna mycket snabbt. Det är därför viktigt att göra provöverföringen så snart som plastspatel respektive borste förts ner i fixeringsmediet. I annat fall kommer cellerna att fixeras till borste och spatel i stället för att lösgöras till vätskan. Celler överförs från borste och spatel till fixeringsvätskan genom omrörning (=provöverföring), enligt nedan.

1a. Spatel 1

Fånga avstött material som lagt sig i bakre fornix med den paddelliknande sidan av spateln.

Överför sedan - direkt - cellerna från plastspateln till burken med fixeringsvätska genom att vispa runt 10 varv.

1b. Spatel 2

Tag ny spatel. Använd motsatta ändan nu. För in den mest utskjutande delen av spateln i modermunnen. Rotera spateln 360 grader under lätt tryck mot slemhinneytan. Se till att spateln hela tiden har kontakt med slemhinnan. Observera att det är viktigt att ta prov från båda sidor av gränsen mellan skivepitel och körtelepitel.

Överför sedan - direkt - cellerna från borsten till burken med fixeringsvätska genom att vispa runt 10 varv.

1c. Cytobrush

Provtag endocervix med cytobrush. Efter det att borsten blivit införd enligt bild (se bilder här Pdf, 645.6 kB, öppnas i nytt fönster.) - rotera 1/4 till max 1 varv i en riktning. Mer rotation än så ger inte fler celler, men riskerar däremot att orsaka blödning!

Överför sedan - direkt! - cellerna från borsten till burken med fixeringsvätska genom att vispa runt 10 varv, under det att borsten samtidigt trycks mot provbehållarens insida (så att borstens skaft är lätt böjt under omrörningsprocessen). Avsluta med att kort "vispa fritt" med borsten i vätskan, för att lösgöra ytterligare celler från borsten.
OBSERVERA: Lägg inte borsten i burken. 

1d

Skruva på provbehållarens lock och dra åt så att lockets och burkens svarta markering möts eller överlappar en aning. Prover klarar sig utmärkt vid rumstemperatur och är helt biologiskt inaktivt efter 15 minuter.

Med hjälp av en speciell provburksbehållare kan burken stå så stadigt att all omrörning kan göras med en hand. Sådana hållare kan rekvireras via laboratoriet.

Remiss

Vaginalcytologi, remiss i pappersformat. Till gynekologisk cellprovskontroll endast elektronisk registrering via Analytix. Ange anamnes, datum för sista mens, aktuell hormonterapi samt övrig kliniskt relevant information i därför avsedda fält på remissen.  

HPV-analys

HPV-analys kan beställas på VS-remiss enligt Kvinnoklinikens PM. Utförs av Klinisk mikrobiologi i Växjö.

Provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial rekvireras från materialdepån:
Provbehållare vaginalcytologi VBC, art nr: 19073.
Cervikalspatel i plast art nr: 19074.
Cellprovsborste art nr: 12683.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?