Sputum

Kontakt 

Cytologilaboratorium, telefon: 0455-73 4951

Undersökning

Cytologisk bedömning av celler från de nedre luftvägarna.

Provtagning

Provet tages före måltid. Patienten skall skölja munnen med vatten och snyta ur näsan före provtagningen. Provet hostas upp i en sputumburk som till 2/3 är fylld med 70 % etanol. Patienter som har svårt för att producera en djuphostning bör få hjälp av en sjukgymnast.

Remiss

PAD/CD remiss, 1 remiss per prov.

Provtagningskärl

Plastburk för sputum med tättslutande lock och tillhörande ytterburk. Innerburken märks med patientens namn och personnummer.

Fixering

70 % etanol.

Övrigt

Tre prover från 3 dagar i följd rekommenderas. Ofixerade sputumprov mottages ej!


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?