Borstprov från bronk

Ansvarig 

Elsebritt Jonsson, telefon: 0455-73 49 51.

Undersökning

Cytologisk undersökning av celler från direktprov med borste från bronker (luftrör). 

Provtagning

Cellmaterialet på borsten vispas kraftigt ner i ett spetsbottnat rör med cirka 5 ml fysiologisk koksaltlösning NaCl så att cellerna lossnar i vätskan. Upprepa med flera borstningar i samma rör. Om prov tages från flera lokalisationer, t ex höger och vänster, ska det vara ett rör per lokalisation. 

Remiss

PAD/CD remiss. Märk prov och remiss tydligt: Borstprov NaCl. 

Provtagningskärl

10 ml spetsbottnat rör i plast med skruvkork med patientens namn och personnummer. 

Hjälpte informationen på sidan dig?