Borstprov från bronk

Kontakt

Cytologilaboratorium, telefon: 0455-73 4951

Undersökning

Cytologisk undersökning av celler från direktprov med borste från bronker (luftrör).

Provtagning

Cellmaterialet på borsten vispas kraftigt ner i ett spetsbottnat rör med cirka 5 ml fysiologisk koksaltlösning NaCl så att cellerna lossnar i vätskan. Upprepa med flera borstningar i samma rör. Om prov tages från flera lokalisationer, t ex höger och vänster, ska det vara ett rör per lokalisation.

Remiss

PAD/CD remiss. Märk prov och remiss tydligt: Borstprov NaCl.

En remiss per lokalisation.

Provtagningskärl

10 ml spetsbottnat rör i plast med skruvkork med patientens namn och personnummer.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?