Cystvätska

Ansvarig 

Elsebritt Jonsson, telefon: 0455-734951

Undersökning

Cytologisk bedömning av celler i cystvätska.


Provtagning

Vätska från hålrum.

Remiss

PAD/CD remiss, ange provtyp!

Provtagningskärl

10 ml spetsbottnat provrör i plast med skruvkork eller plastburk med tättslutande lock, med patientens namn och personnummer.

Provmängd

Några ml är tillräcklig mängd, max 200 ml.

Fixering

Ingen.

Övrigt

Då cytologilaboratoriet har stängt (efter kl 16.00) ställs proverna i kylskåp på respektive avd/mott till nästa vardag.

Dunkar och dränagepåsar mottages ej!