Information om rutiner och nya regler i samband med start av Tandhälsoportalen

I samband med att Tandhälsoportalen startas upp är det viktigt att du som tandvårdsaktör och utförare av tandvård inom Region Blekinges tandvårdsstöd har kännedom om ett antal viktiga förändringar i hantering och regelverk.

Nytt regelverk

Från den dag som Tandhälsoportalen är tagen i drift kommer ett nytt regelverk med vissa förändringar att gälla för Region Blekinges tandvårdsstöd. Till regelverket Öppnas i nytt fönster.

30 dagars faktureringstid

För all Region Blekinge-finansierad tandvård gäller från och med att Tandhälsoportalens tagits i drift
30 dagars faktureringstid.Detta innebär att faktura på utförd tandvård ska vara Enheten för tandvårdsstyrning i Region Blekinge tillhanda senast 30 dagar efter utfört åtgärd. Fakturor inkomna efter 30 dagar kommer i normalfallet inte att behandlas.Undantag för faktureringsregeln om 30 dagar kan göras i speciella fall efter särskild prövning av Region Blekinge. Undantag kan utgöras av IT-relaterade problem som vårdgivaren inte kunnat påverka, till exempel att Tandhälsoportalen varit ur drift en längre tid, buggar i Tandhälsoportalen och liknande IT-störningar.Vuxentandvård inom Region Blekinges tandvårdsstöd som är utförd innan (t.o.m. dagen innan Tandhälsoportalen är driftsatt) Tandhälsoportalens är tagen i drift ska faktureras Region Blekinge senast 30 dagar efter Tandhälsoportalens driftsättning. Detta för att Region Blekinge ska kunna betala ut ersättning för utförd tandvård. Denna tandvård faktureras med manuell faktura.

Vuxentandvård faktureras i Tandhälsoportalen

Från och med att Tandhälsoportalen är tagen i drift ska:

  • All utförd vuxentandvård inom Region Blekinges tandvårdsstöd faktureras i Tandhälsoportalen. (Observera att andra regler gäller för Folktandvården. Se mer information nedan)
  • All vuxentandvård inom Region Blekinges tandvårdsstöd som kräver förhandsbedömning, förhandsbedömmas i Tandhälsoportalen.

Fakturering för Folktandvården Blekinge

För Folktandvården Blekinge gäller fortsatt åtgärdsregistrering i LifeCare Dental och inte i Tandhälsoportalen. Fakturering sker via filöverföring.

N- och F-kort

N- och F-kort kommer från och med att Tandhälsoportalen är tagen i drift inte längre att finnas som fysiska kort utan enbart som digitala kort.Som tandvårdsaktör kommer du att kunna se i Tandhälsoportalen om en person är innehavare av ett N- eller F-kort. Här kommer du också att kunna se giltigheten för ett utfärdat N- eller F-kort.

Hittade du informationen du sökte?