Östradiol, E2 - S

Indikationer

 • Vid misstanke om bristande könskörtelfunktion
 • Infertilitetsutredning
 • Amenorré
 • Postmenopausal blödning
 • Kontroll vid ovulationsstimulering i samband med in vitro-fertilisering, IVF
 • Vid val av systemisk behandlingstyp (kemoterapeutika kontra endokrin behandling) av bröstcancer
 • Gynekomasti eller femininisering av män

Provtagning

Provet tas i SST-rör, gul propp eller serumrör, röd propp.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Serumrör, röd propp

Rörstorlek/blodvolym: 7/6 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Rör med röd och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Avskiljt serum

Rumstemp

12 timmar

Kyl

2 dygn

Frys

6 månader

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

Follikelfas

45 - 854

pmol/L


Ovulationsfas

151 - 1461

pmol/L


Lutealfas

82 - 1251

pmol/L


Postmenopaus

18 - 505

pmol/L

Män


41 - 159

pmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

S-Östradiol är det dominerande östrogenet hos fertila icke gravida kvinnor och syntetiseras i ovarierna under inflytande av hypofysgonadotropinerna, FSH och LH. Under graviditet bildas östrogener till största delen i placentan. Östradiolnivåerna/insöndringen varierar på ett karakteristiskt sätt under kvinnans menstruationscykel.
I plasma är östradiol bundet till könshormonbindande globulin (SHBG) och albumin. Koncentrationen av den fria fraktionen i plasma, som svarar för den biologiska aktiviteten, är låg.
Analys av östradiolnivån i serum utförs vid menstruationsrubbningar samt vid fertilitetsrubbningar för utredning och vid behandling med gonadotropiner för ovulationsstimulering och bestämning av ägglossning i samband med in vitro-fertilisering (IVF).

Övrig information

 • Analyseras: 2 gånger/vecka
 • System: Serum
 • Laboratorium: Karlshamn
 • Remisstyp: Klinisk kemi
 • NPU-kod: NPU09357
 • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.