Övriga parasiter - B

(Babesia, Mikrofilaria, osv)

Remiss: Klinisk kemi + konsultremiss
Analyserande laboratorium: Karlskrona Analyseras: Helgfri Må - Fr
NPU-kod: B--Babesia: 16017, B--Mikrofilaria 17421 Ackrediterad: Nej

EDTA-rör (ljuslila propp)

Provrör med lila propp

Rörstorlek/blodvolym: 5/3 ml
Tillsats: EDTA System: Blod

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Lämnas snarast till Klinisk kemi lab, Karlskrona för att utstryk ska göras.
Om röret inte kan vara på Klinisk kemi lab inom två timmar ska även två glas med tjock droppe göras samt sex stycken diffutstryk. Dessa skickas i diffkassetter tillsammans med EDTA-röret.

Provhantering

Transport

Omedelbart

Hållbarhet

Rumstemperatur, inom 2 timmar.

Provet ska lämnas snarast till Klinisk kemi lab, Karlskrona för att utstryk ska göras.

Referensintervall

Ej påvisade

Kommentarer

Telefonsvar om resultatet är positivt.

Viktigt att ange på konsultremissen:

  • Vilka parasiter som efterfrågas.
  • Provtagning i samband med febertoppar eller inte.
  • Telefonnummer att ringa svar till, ev. även på jourtid.

Medicinsk bakgrund och bedömning

Övriga parasiter

Övriga parasiter som kan påvisas med samma färgningsmetoder som Malaria (snabbtest saknas) är bl a:

Babesios - är en fästingöverförd sjukdom. Babesia, som är närbesläktad med malariaparasiten, förökar sig i de röda blodkropparna. Sjukdomen är sällsynt hos människa i Sverige. Allvarlig sjukdom av babesios drabbar enbart personer med nedsatt immunförsvar eller som saknar mjälte. Inkubationstiden varierar mellan en vecka och tolv månader.

Ehrlichios (Anaplasma, fästingfeber) – hos människan förekommer sjukdomen i två former, monocytär respektive granulocytär, beroende på vilka målceller som infekteras. I Sverige finns bara den granulocytära formen. Ehrlichios orsakas av en bakterie, Anaplasma phagocytophilum, som sprids via fästingar och förökar sig inne i de vita blodkropparna.

Filaria (mikrofilaria) Filarioser orsakas av rundmaskar i lymfkärl och i subkutana vävnader. Minst 10 arter orsakar sjukdom hos människa. Larvstadiet överförs till människa via insekter (oftast mygg- och flugarter). Mikrofilarier återfinns i blodet företrädesvis under den tiden på dygnet som vektorn (insekten som tar parasiten vidare) är aktiv. Detta påverkar analysen.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?