Urea - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU01459 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

7 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

1 år

 

Referensintervall

Referensintervall

Vuxna

Kvinnor

18 - 50 år

2,6 - 6,4

mmol/L


> 50 år

3,1 - 7,9

mmol/L

Män

18 - 50 år

3,2 - 8,1

mmol/L


> 50 år

3,5 - 8,2

mmol/L

Referensintervall barn

Barn

< 1 år

≤ 6,5

mmol/L

​1-10 år

≤ 7,8

mmol/L

​11-17 år

≤ 7,1

mmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Urea. Urea är den dominerande utsöndringsformen för kvävet från nedbrytning av aminosyror. Urea bildas bara i levern och den viktigaste eliminationsvägen är njurarna. Produktionen av urea påverkas framför allt av proteinintag och balansen mellan proteinsyntes och proteinnedbrytning. 
Urea fördelar sig jämnt i kroppsvattnet och nivån i blodet bestäms av ett komplext samspel mellan lever- och njurfunktion, nutritionsstatus m.m. Analysen är indicerad för att bedöma vattenbalansen, för att upptäcka och följa förändringar i protein-/aminosyraomsättningen och för att vid uremi kunna värdera ev. toxiska symtom.
Ureahalten i blodet beror både av produktions- och eliminationshastigheten. Vid excessiv proteinnedbrytning t.ex. katabola tillstånd eller blödning i mag-tarmkanalen ses förhöjda värden.
Vid nedsatt diures stiger urea snabbt. Plasmanivån kan vara normal tills njurfiltrationen har sjunkit till 20-40 % av normal GFR (förutsätter normal diures och låg proteintillförsel).
En sänkt nivå ses vid ökad diures, under övergång från katabolt till anabolt tillstånd (konvalescens efter sjukdom), parenteral nutrition och vid lågt proteinintag. Mycket låga värden ses vid medfödda defekter i ureacykeln. 

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?