Urat - P

Remiss: Klinisk kemi
Analyserande laboratorium:
Karlshamn/Karlskrona Analyseras: Dagligen
NPU-kod: NPU09356 Ackrediterad: Ja

PST-rör (mintgrön propp)

PST-rör (mintgrön propp)

Rörstorlek/blodvolym: 7/5 mL eller 5/3 mL
Tillsats: Li-Heparin och gel System: Plasma

Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.


OBS!
Om patienten står på läkemedlet Fasturtec, se provtagningsanvisningar i FASS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Indikationer

  • Misstanke om giktartrit
  • Kontroll vid cytostatikabehandling

Provhantering

Centrifugering
2000 x g i 10 minuter

OBS! Vid behandling med Rasburikas Fasturtec:
Prov tas på isbad och transporteras omgående till laboratoriet,
följt av kylcentrifugering 4 - 8°C, 2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

3 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

6 månader


OBS!
Vid behandling med Rasburikas Fasturtec tas provet iskylt och transporteras på is till Klinisk kemi inom 30 min följt av kylcentrifugering, varefter serum förvaras i isvatten och analyseras inom 4 timmar. I annat fall riskeras falskt för lågt resultat. 

Referensintervall

Referensintervall

Kvinnor

18 - 50 år

155 - 350

µmol/L


> 50 år

155 - 400

µmol/L

Män


230 - 480

µmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

P/S-Urat. Urinsyra (2,6,8-trihydroxipurin) är slutprodukten i den mänskliga organismens purinomsättning. Purinbaserna, adenin och guanin, är byggstenar i nukleotiderna som ingår i bl a DNA- och RNA-syntes, ATP, cAMP, många coenzymer och deltar i nästan alla biokemiska processer. I plasma förekommer urinsyra vid fysiologiskt pH praktiskt taget helt i dissocierad form som uratjon. Löslighetsgränsen ligger kring 350 mmol/L vilket ungefär motsvarar övre referensgränsen.

Vid purinfri kost utsöndras ca 70 % av uratpoolen/dygn varav huvuddelen med urinen och resten via digestionskanalen, där uraterna bryts till 90% ned av tarmbakteriernas urikas.

Förhöjda värden förekommer vid primär gikt (Arthritis urica). Förhöjda uratkoncentrationer förekommer vid det metabola syndromet, övervikt, diabetes, njursjukdom, intorkning och preeklampsi. Höga uratnivåer är en riskmarkör för hjärt-, kärlsjukdom. Den vanligaste orsaken är en minskad utsöndring via njurarna. Sekundär ökning av uratnivån kan också uppkomma vid sjukdomar som medför ökad omsättning av puriner, till exempel leukemi, perniciös anemi och hemolytisk anemi.

Sänkta värden förekommer vid svår leverskada, ulcerös colit och medfödda enzymbrist-tillstånd exempelvis Wilsons sjukdom, Fanconi-syndrom. Mycket låga värden förkommer vid behandling med Xantinuri och under behandling med allopurinol.

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?