Vitamin D total / 25-hydroxivitamin D - S

Indikationer

  • Misstanke om D-vitaminbrist
  • Människor med ständigt inomhusarbete och de som av religiösa eller andra skäl bär en heltäckande klädnad har oftare D-vitaminbrist

Provtagning

Provet tas i RST-rör, orange propp eller SST-rör, gul propp

RST-rör, orange propp

Rörstorlek/Blodvolym: 7/5 mL
Tillsats: Trombin och gel.
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Kan centrifugeras efter 5 minuter.

SST-rör, gul propp

Rörstorlek/Blodvolym: 5/3,5 mL eller 7/5 mL
Tillsats: Koagulations-aktivator och gel
Röret fylls till markeringen och vänds minst 10 gånger direkt efter provtagningen.
Låt röret stå och koagulera i 30 min innan centrifugering.

Provrör med orange och gul propp

Provhantering

Centrifugering

2000 x g i 10 minuter

Hållbarhet

Hållbarhet

Rumstemp

3 dygn

Kyl

7 dygn

Frys

1 år

Referensintervall

Referensintervall

(Stöd för) D-vitaminbrist

< 25

nmol/L

(Stöd för) D-vitamininsufficiens

25 - 75

nmol/L

Optimal nivå

> 75

nmol/L

Risk för toxiska effekter

> 250

nmol/L

Medicinsk bakgrund och bedömning

Vitamin D är ett prohormon som transporteras från tarmen till levern, där det hydroxyleras till 25 (OH) D (25 hydroxy vitamin), vilken är den dominerande cirkulerande formen av vitamin D.
25 (OH) D transporteras vidare till njurarna, där ytterligare en hydroxylering sker till den aktiva formen 1,25 dihydroxy D-vitamin (1,25 (OH)2 D). Paratyreoideahormonet (PTH) stimulerar till ökad hydroxylering av 25 (OH) D till 1,25 (OH)2 D vid låga calciumkoncentrationer.
Sannolikt är den vanligaste orsaken till D-vitaminbrist i Sverige bristen på solljus vintertid.
Födans innehåll av D-vitamin är litet och huvudsakligen begränsat till mejeriprodukter (berikade med D-vitamin) och fet fisk.
Vitamin D-brist orsakar rakitis hos barn, osteomalaci och artros hos vuxna samt myopati, vilket bidrar till åldrandets muskelförlust och som därmed leder till försämrad balans och ökad falltendens. Andra tillstånd för vilka man på senare tid allt mer kommit att uppmärksamma vitamin D:s roll är coloncancer, prostatacancer och bröstcancer. Ytterligare andra studier antyder ett samband mellan vitamin D och multipel skleros, diabetes, autoimmuna sjukdomar samt hjärtkärlsjukdomar men bevisen är i dessa fall ännu ofullständiga.
Huvudindikationen för mätningen av 1,25 (OH) D är allvarligt njursvikt med en reducerad nivå av 1 alfa hydroxylas som leder till en minskning av 1,25 dihydroxivitamin D. Vitamin D 1,25 kan också vara användbar för att undersöka förhållanden med granulomatös vävnad och undersöka störningar i metabolismen av kalcium, magnesium och fosfat.

Övrig information

  • Analyseras: Dagligen
  • System: Serum
  • Laboratorium: Karlshamn
  • Remisstyp: Klinisk kemi
  • NPU-kod: NPU10267 
  • Ackrediterad: Ja

Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?