Digitala möten med kvalitet

Som ett led i att säkerställa digitala möten med kvalitet har tre checklistor tagits fram.

Checklista 1 och 2 kan användas som stöd i att skapa goda förutsättningar för alla former av digitala möten som exempelvis planeringsmöte, arbetsmöte, arbetsplatsträff, Samordnad individuell plan (SIP) etcetera. Checklista 3 ger mer specifika råd för att skapa goda förutsättningar för SIP eller planeringsmöte.

Hittade du informationen du sökte?