En bild som visar hur SAMSPEL fungerar.

Samordnad hälsa, vård och omsorg

Samordnad hälsa, vård och omsorg är en överenskommelse om vårdsamverkan mellan länets kommuner och region, där vi utgår från patienten och dennes perspektiv.

Ledningsgruppen för Ledningssamverkan inom vård och omsorg (LSVO) och dåvarande hälso- och sjukvårdsnämnden i Landstinget Blekinge tog i december 2014 beslut om implementering av samspel i länets verksamheter. Det övergripande målet med Samspel är att uppfylla våra patienters behov av trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet i vården och omsorgen. Det sker med hjälp av insatser som anpassas efter individens behov och förutsättningar. Tillsammans med patienten och närstående planerar vi därför dennes vård och omsorg. På det sättet blir patienten delaktig och får en trygg och säker vård och omsorg – oavsett vem av oss som patienten är i kontakt med.

De tre delarna i Samordnad hälsa, vård och omsorg är följande:

  • Samordnad individuell plan
  • Trygg och säker utskrivning
  • Beslutsstöd för bedömning av vårdnivå

På denna sida och tillhörande undersidor finner du information och webbutbildningar inom området.

En del av informationsmaterialet är framtaget innan landstingets hälso- och sjukvård blev en del av Region Blekinge. Detta material är i vissa fall inte uppdaterade, bland annat när det gäller aktuell logotyp, men innehållet är i huvudsak fortfarande aktuellt.

Hittade du informationen du sökte?