Samordnad individuell plan (SIP)

En samordnad individuell plan, SIP, är den enskildes plan och ska göras för att den enskilde har ett behov av samordning av insatser. Det finns flera olika planer som kommuner och region är skyldiga att ta fram. Om det redan finns en plan kan den vara tillräcklig så länge alla lagkrav är uppfyllda om vad en SIP ska innehålla.

SIP skiljer sig från andra planer genom att

  • den enskildes behov av samordnande insatser och uppföljning är utgångspunkten
  • den ska se till att samordning sker på ett sätt som tillgodoser den enskildes samlade behov av hälso- och sjukvård, socialtjänst och skola.

I Blekinge har kommun och region beslutat att även skolan ingår i arbetet med SIP samt att kallelse till SIP ska ske skyndsamt, senast inom tre veckor. Vid behov av SIP i samband med utskrivning från sluten vård ska kallelse skickas inom tre dagar efter patienten är utskrivningsklar.

 

Hittade du informationen du sökte?