Blekingerutiner/checklistor

Blekingerutinerna – Samverkan vid in- och utskrivning

”Blekingerutinerna – Samverkan vid in- och utskrivning” beskriver olika aktörers ansvar och insatser kopplade till in- och utskrivning från slutenvård. Rutinen är framtagen i bred samverkan av berörda professioner i länet. Som stöd till rutinen finns framtaget tre checklistor:

  • Checklista för Vårdrapport i Prator
  • Checklista inskrivningsrapport
  • Checklista utskrivningsrapport

För information och kommunikation mellan olika huvudmän/aktörer i samband med slutenvårdstillfälle används det digitala systemet Prator.

Hjälpte informationen på sidan dig?