Webbutbildning

Välkommen till webbutbildning inom samordnad hälsa, vård och omsorg som är överenskommelse om vårdsamverkan mellan kommunerna i Blekinge och Region Blekinge.

Det finns framtagna webbutbildningar för medarbetare som arbetar i processen Trygg och säker utskrivning, arbetar med SIP och använder Prator. Målsättningen är att samtliga medarbetare i Blekinge ska genomföra utbildningarna. Tanken är även att utbildningarna blir en naturlig del i introduktionen av nyanställda medarbetare.


Hittade du informationen du sökte?