Webbutbildning

Välkommen till en webbutbildning inom samordnad hälsa, vård och omsorg som är överenskommelse om vårdsamverkan mellan kommunerna i Blekinge och Region Blekinge.

Det finns framtagna webbutbildningar för medarbetare som arbetar i processen Trygg och säker utskrivning, arbetar med SIP och använder Prator. Målsättningen är att samtliga medarbetare i Blekinge ska genomföra utbildningarna. Tanken är även att utbildningarna blir en naturlig del i introduktionen av nyanställda medarbetare.

Webbutbildningen Trygg och säker utskrivning

Utbildningen består av två delar och tar totalt ca 2 timmar att genomföra.

För medarbetare i Region Blekinge:
genomförs utbildningen via Kompetenskompassen (regionens intranät).

För användare utanför regionens verksamheter (kommuner, privata aktörer mfl):
genomförs utbildningen via denna länk: https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=17b89b068bcd Länk till annan webbplats.

Gör så här:

1. Klicka på länken

2. Fyll i enkät för registrering

3. Klicka på länken ”Klicka här för att starta utbildningen Trygg och säker utskrivning” (överst i registreringsformuläret) för att komma till själva utbildningen

4. Klicka på ”Gå till kursen” i rutan längst ner på sidan – OBS du ska inte registrera dig eller klicka på länk ”Gå till inloggningssidan”

För att återuppta utbildning som inte slutförts hoppa över registrering och gå direkt till utbildningen och fortsätt där du slutade via följande länk:

https://blekingekompetenskompassen.luvit.se/Extern/activities/onlinecoursedetails_ext.aspx?inapp=1&courseid=5236 Länk till annan webbplats.


Hjälpte informationen på sidan dig?