Lagen om samverkan (LOS)

I detta avsnitt med tillhörande undersidor hittar du information om Lagen om samverkan.

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ersatte den 1 januari 2018 den tidigare betalningsansvarslagen. Syftet med lagen var att skapa en trygg, säker och smidig övergång från slutenvård till öppen vård och omsorg.

För implementering av lagen har vissa länsgemensamma utbildningsinsatser genomförts i Blekinge 2018 och 2019. Under åren 2020 och 2021 sker en fortsatt satsning kring implementering av Lagen om samverkan under ledning av två länsgemensamt anställda processledare.
Två viktiga delar i Lagen om samverkan är ”Trygg och säker utskrivning” och ”SIP” (Samordnad individuell plan). Dessa delar kan du läsa mer om inom nedanstående dokument och länkar.

Hittade du informationen du sökte?