Statistik

Statistik presenteras varje månad med koppling till Trygg och säker utskrivning samt Samordnad individuell plan (SIP).

Varje månad tas det fram statistik kring Trygg och säker in- och utskrivning samt SIP. Statistiken hämtas ur Prator och NCS Cross.

Hittade du informationen du sökte?