Beslutsstöd för bedömning av vårdnivå

Välkommen till den del av utbildningen som handlar om Beslutsstöd för bedömning av vårdnivå.

För att bedöma vårdnivå och insatser finns olika metoder och verktyg. Ett exempel på beslutsstöd som används i Blekinge är Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal vård och omsorg.

Beslutsstödet är ett verktyg som kan användas som stöd för dig och din bedömning när den enskildes hälsotillstånd försämras hastigt i hemmet. Med hjälp av detta verktyg

  • blir bedömningen mer välstrukturerad
  • får individen vård och omsorg på rätt vårdnivå
  • skapas ett underlag för diskussion med individ och närstående om situationen

Börja med att titta på filmen om beslutstöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film om beslutsstöd


Gå igenom checklistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och manualen för checklistan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för beslutstöd för sjuksköterskor.

Nu har du fått en bild av hur Beslutsstödet för sjuksköterskor i kommunal vård och omsorg kan användas. Du har fått en beskrivning av beslutsstödets fem viktiga steg när den enskildes hälsotillstånd försämras hastigt i hemmet.

Beslutsstödet skapar möjlighet

  • för patienten att få rätt bedömning och vårdas på rätt vårdnivå
  • att minska andelen undvikbar sluten vård och återinskrivning på sjukhus
  • att säkra informationsöverföringen då vårdansvaret skiftar

Tyck till om utbildningen! Var det något du saknade? (formulär)

Gå vidare till webbutbildning:

Hittade du informationen du sökte?