Ledamöter, ordförande och processtöd

Kontaktuppgifter för ordförande, ledamöter och processtöd för samverkansgrupp Att växa upp

Ordförande och processtöd

Carina Andersson, folkhälsostrateg, barn och ungas rättigheter och hälsa
E-post: carina.andersson@regionblekinge.se

Ledamöter

Helen Ahlberg, verksamhetschef familj och individ, Karlshamns kommun
E-post: helen.ahlberg@karlshamn.se (representerar även funktionsstöd)

Helen Enarsson Allevang, avdelningschef elevhälsa, Karlskrona kommun
E-post: helen.allevang@karlskrona.se (representerar länets verksamhetschefer för elevhälsan)

Nina Bjelke, chef för avdelningen barn och unga, Karlskrona kommun
E-post: nina.bjelke@karlskrona.se

Linda Håkansson, barnhälsovårdssamordnare, Region Blekinge
E-post: linda-a.hakansson@regionblekinge.se

Patrik Håkansson, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen, Olofströms kommun
E-post: patrik.hakansson@olofstrom.se (representerar länets skolchefer)

Marina Jönsson, avdelningschef första linjen barn och ungas psykiska hälsa,
E-post: marina.jonsson@regionblekinge.se

Lena Karlegärd, barnmorskesamordnare, Region Blekinge
E-post: lena.karlegard@regionblekinge.se

Malin Friberg, verksamhetschef, Barn- och ungdomskliniken
E-post: malin.friberg@regionblekinge.se

Julia Lundin, verksamhetschef IFO, Sölvesborgs kommun
E-post: Julia.Lundin@solvesborg.se

Helen Hagegren, verksamhetschef individ och familjeomsorg, Olofströms kommun,
representerar även funktionsstöd
E-post: helen.hagegren@olofstrom.se

Neche Mehmed, avdelningschef barn och unga samt daglig verksamhet/sysselsättning,
Karlskrona Kommun E-post: Neche.Mehmed@karlskrona.se

Malin Malm Nilsson, verksamhetschef Stöd och Service, Sölvesborg Kommun
E-post: malin.malm@solvesborg.se

Petra Nordberg, verksamhetschef, Barn- och Ungdomspsykiatri och Habilitering, Region Blekinge
E-post: petra.nordberg@regionblekinge.se

Helene Sjöblom Andersson, regional utvecklingsledare FoU socialtjänst barn och unga,
BKC, Region Blekinge E-post: helene.sjoblom_andersson@regionblekinge.se

Emma Stahre, verksamhetschef IFO, Ronneby kommun
E-post: emma.stahre@ronneby.se (representerar även funktionsstöd)

Boris Svensson, verksamhetschef, primärvård, Region Blekinge
E-post: boris.svensson@regionblekinge.se (Ungdomsmottagningen)

Sofia Wildros Verksamhetschef, RoS-teamet, Utbildningsförvaltningen, Ronneby Kommun
E-post: sofia.wildros@edu.ronneby.se (representerar länets verksamhetschefer för elevhälsan)


Hjälpte informationen på sidan dig?