Lokala rutiner inom lokalt primärvårdsråd

Avliden patient

Handläggande av dödsfall Pdf, 320.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Rutiner för avliden patient

Barnhälsovård

Utlämning av uppgifter i journalkopior i samband med utskrivning från barnhälsovården till blevhälsan i Blekinge Länk till annan webbplats.

Behandling

Diagnostik och behandling av borreliainfektion (Lyme disease) i primärvården Pdf, 190.6 kB.

Poliklinisk intravenös antibiotikabehandling via primärvården Pdf, 129.1 kB.

Information

Nationellt vårdprogram cancer i urinblåsa, njurbäcken, urinledare och urinrör Länk till annan webbplats.

Mycoplasma genitalium Länk till annan webbplats.

Läkarbilen

Läkarbilar i Region Blekinge Pdf, 188.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Läkemedel

Kriterier för användning av Freestyle Libre hos personer med diabetes typ 2 i primärvården Pdf, 201.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Intravenös järnsubstitution i primärvården Pdf, 277.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Ferinject-infusion i hemmet Pdf, 218.1 kB.

Osteoporosbehandling i primärvården inklusive hantering av injektionsformer Pdf, 138.1 kB.

Rekvisition av läkemedel inom Hälsoval Blekinge Pdf, 155.5 kB.

Palliativ vård

Palliativ vård och vård i livets slutskede inom kommunal och regional primärvård Pdf, 265.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Samverkan gällande upprättande av VILS-dokument och dödsfallskonstaterande mellan primärvårdsläkare och sjuksköterska i hemsjukvård eller på särskilt boende Pdf, 114.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Planeringsunderlag vid vård i livets slutskede på SÄBO och i hemsjukvård Pdf, 86.4 kB.

Vård av patient vid fortsatt behandling på SÄBO och i ordinärt boende med hemsjukvård med överföring av vårdansvar Pdf, 255.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Formulär - Planeringsunderlag vid vård i livets slutskede på SÄBO och i hemsjukvård Pdf, 174.1 kB, öppnas i nytt fönster.

PM

Akut-PM Nära vård Blekinge Pdf, 604.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Provtagning

Provtagning för exponering av PFAS Pdf, 149.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Samordningsprocess för patienter med komplexa och omfattande behov

Länk till sidan Länk till annan webbplats.

Undersökning

Hälsoundersökning asylsökande Pdf, 126.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Bedömning av halsryggstrauma på vårdcentral Pdf, 138.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredning

Misstänkt djup ventrombos (DVT) i benet - utredning i primärvården Pdf, 242.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Utredning pc-allergi + pc-provokation i primärvården Pdf, 155.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Standardiserat vårdförlopp urinblåse- och urinvägscancer - kortversion för primärvården Länk till annan webbplats.

Urinblåse- och urinvägscancer - vårdnivå, samverkan och remissrutiner Länk till annan webbplats.

Hjärtsvikt Länk till annan webbplats.

Övergripande rutiner

Vårdöverenskommelse primärvården och ambulanssjukvården Pdf, 150.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Prioritering av diktat Pdf, 159.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Suicid - prevention och handläggning i primärvården Pdf, 203.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?