Melatonin saknar förmån för vuxna

Registrerade preparat innehållande melatonin saknar förmån till vuxna

Eftersom vi har fått signaler från apotek i Blekinge om att registrerade preparat innehållande melatonin förskrivs med förmån till vuxna vill vi påminna er om att i dagsläget saknar de registrerade melatoninpreparaten förmån för vuxna (18 år och äldre).

I dagsläget kan Melatonin AGB, Mellozzan och Melatonin Unimedic förskrivas med förmån för insomni hos barn och ungdomar 6 till och med 17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Det är läkemedelsföretagen som har ansökt om begränsad förmån för melatoninpreparaten och inte Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV) som har beslutat om att begränsa förmånen.

Region Blekinge har för avsikt att följa de förmånsbegränsningar som gäller för melatonin dvs. att läkemedlet i dagsläget inte ska förskrivas med förmån till vuxna.

Apoteken i Blekinge är informerade om Region Blekinges avsikt och har ombetts kontakta förskrivaren då recept med felaktig förmånsangivelse ska expedieras. Eftersom det är en åldersbegränsning gällande förmånsrätten så är det tydligt för apoteken vilka patienter som ska nekas att hämta ut melatonin med förmån.

Priset på läkemedel helt utan subvention kan variera mellan olika apotekskedjor eftersom de har rätt till fri prissättning. Vid förskrivning kan det därför vara bra att informera patienten om att de kommer att få bekosta läkemedlet själva och att priset på läkemedlet kan variera mellan olika apotekskedjor.


Ni hittar informationen på regionblekinge.se. (Hälsa och vård - För vårdgivare - Läkemedel - Restinformation – Melatonin, alternativ sök på melatonin på startsidan).

Tänk på att du nu kan prenumerera på sidan om restinformation. Då får du ett mail när ny information publiceras på webbsidan. Anmälan görs på webbsidan om restinformation.

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut

Peter Valverius, chefläkare psykiatri, ordförande terapigrupp psykiatri

Bild från systemet
Hittade du informationen du sökte?