Uppdaterad riktlinje kring Aclastainfusion

Under 2020 har Läkemedelskommittén gått ut med information kring rekvisition av läkemedel i primärvården.

Det gäller att läkemedel som man behöver sjukvårdens hjälp att få i sig ska rekvireras. Även Prolia ingår här även om patienten skulle kunna tillföra det själv. Till patienter med kommunal sjukvårdsinsats ska vårdcentralen också rekvirera för att hanteringen ska bli jämlik i länet och kostnaden densamma för patienten. Här ger dock kommunsköterska läkemedlet.

En riktlinje för hur man praktiskt ska hantera Aclasta/zoledronsyrainfusioner i primärvården togs också fram. Denna riktlinje är nu reviderad kring vilka prover som ska tas innan infusion. Detta förutsätter förstås att patienten är adekvat utredd. Mer om utredningen kan man läsa i vårdprogrammet om osteoporos som också är uppdaterad.

Länkar:
Riktlinje kring rekvisition i Hälsovalet Länk till annan webbplats.

Rutin för osteoporosbehandling i primärvården Länk till annan webbplats.

Vårdprogram Osteoporos Länk till annan webbplats.

Anna Janson
Ordförande Läkemedelskommittén

Hittade du informationen du sökte?