Cefixim oral suspension (t.ex. Suprax) – receptförskrivning licensläkemedel
till barn med febril UVI

När läkare på vårdcentral har diagnosticerat febril UVI hos ett barn och vill behandla med ceftibuten/cefixim så kan man ringa barnklinikens dagbakjour på telefon 0455-73 42 34. På jourtid ringer man barnjouren 0455–73 42 25. Barnläkare skriver receptet och patienten hämtar på apotek. Endast vissa apotek lagerhåller ceftibuten/cefixim, barnkliniken har information om vilka apotek det är.

Kontaktperson: Anna Westrup, överläkare, Barn- och ungdomskliniken.

Efter ett beslut från Läkemedelsverket 2019 kan nu öppenvårdsapotek expediera recept på läkemedel som innehåller ceftibuten eller cefixim på generell licens. Ett villkor för att expediering ska gälla är att den förskrivande läkaren är verksam vid den vårdenhet som den generella licensen avser. Generell licens betyder normalt att läkemedel endast kan rekvireras till en eller flera sjukhusavdelningar.

Ceftibuten/cefixim - särskilt tillstånd | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats.

Ceftibuten ej tillgängligt – cefixim tillhandahålls

Ceftibuten är ett förstahandsalternativ för behandling av febril urinvägsinfektion (UVI, pyelonefrit) hos barn och gravida och ett andrahandsalternativ vid febril UVI hos icke-gravida och män. Ceftibuten är för närvarande inte tillgängligt. Cefixim har ett antibakteriellt spektrum som
liknar det för ceftibuten. Det är ett förstahandsalternativ för behandling av febril UVI hos barn.

Beviljad generell licens för Suprax (cefixim) oral suspension 100 mg/5 mL (Odan Laboratories)
finns för barnkliniken Blekingesjukhuset. Information om dosering, beredning och
förvaring via barnläkemedelsinstruktioner/ePed, länk: ePed Länk till annan webbplats.

Det finns även ett PM om läkemedel vid pyelonefrit hos barn på Region Blekinges intranät.

Anna Westrup, överläkare, barn- och ungdomskliniken
Lena Olsson, klinisk farmaceut

Hittade du informationen du sökte?