Janusmed riskprofil

Janusmed riskprofil är ett komplement till Janusmed interaktioner som kan användas för att uppmärksamma eventuella risker för vanliga eller potentiellt allvarliga läkemedelsbiverkningar.

Janusmed riskprofil är ett stöd vid framför allt läkemedelsgenomgångar men även vid in/utsättning av läkemedel. Observera dock att funktionen inte tar hänsyn till ålder, kön eller aktuell dosering.

Sedan början av juni finns det möjlighet att nå Janusmed Beslutsstöd via menyvalet ”Admin” → ”Janusmed” från Läkemedelslistan, Ordinationslistan och Öppenvårdstempkurvan i NCS Cross. Genom att använda vägen via NCS Cross följer alla patientens ordinerade läkemedel över till Janusmed, dessa kan sedan kompletteras med ytterligare läkemedel. Beslutsstödet kan även nås via janusinfo.se/riskprofil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. men då behöver patientens läkemedel anges manuellt i sökrutan.

Riskbedömningarna baseras på substansernas farmakologiska egenskaper. Varje substans har värderats och graderats utifrån dess farmakologiska effekt avseende följande nio egenskaper:

 1. Förstoppning
 2. Sedering
 3. Antikollinerga effekter
 4. Ökad blödningsbenägenhet
 5. Ortostatism
 6. Förlängt QT-intervall
 7. Serotonerga effekter
 8. Risk för njurpåverkan
 9. Risk för kramper

Observera att formulering/administrering kan ha betydelse för utfallet, i de fall läkemedlet
inte ges peroralt ska det anges i sökningen. Det läkemedel som påverkar flest riskegenskaper visas högst upp i listan.

Risken för ett enskilt läkemedel klassificeras i skalan 0-3 medan den samlade/totala risken för samtliga inmatade läkemedel presenteras med romerska siffror (0-III) och färger (grön, vit, gul och röd). Tröskelvärdena för klassificeringarna av den totala risken är anpassade för varje riskegenskap.

Betydelsen av klassificeringen av totala risken:

 • Grön (0) = Det finns ingen känd farmakologisk eller klinisk grund för ökad risk
 • Vit (I) =Det finns en något ökad risk
 • Gul (II) = Det finns en måttligt ökad risk
 • Röd (III) = Det finns en påtaglig ökad risk

Genom att klicka på riskegenskapen högst upp i matrisen, till exempel ”blödningsbenägenhet”, kommer man direkt till det kort som innehåller mer detaljerad information om risken.
Korten innehåller medicinska konsekvenser samt rekommendationer, se exempel på bilden nedan. Observera att rekommendationen inte ersätter medicinsk, klinisk eller farmaceutisk bedömning.

Utöver godkända läkemedel ingår även vissa licensläkemedel, växtbaserade läkemedel och naturläkemedel i Janusmed riskprofil.

För vidare instruktioner och fördjupning i funktionen finns användarhandledning samt
en e-utbildning tillgänglig på janusmed.se, se länkar nedan.

Länkar
Riskprofil | Janusmed Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Användarhandledning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

E-utbildning om Janusmed Interaktioner och riskprofil Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Linn Svensson, Leg. Apotekare
Anna Lengstedt, Klinisk farmaceut

Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?