Kostnadsbesparande åtgärder för läkemedel mot epilepsi

Förskrivare behöver i vissa fall aktivt välja läkemedel med lägre
kostnad vid receptförskrivning.

Apoteken byter inte automatiskt till billigare alternativ exempelvis vid indikationen epilepsi, inte heller när antiepileptika förskrivs på annan indikation.

Vad gäller lamotrigin, levetiracetam, pregabalin och gabapentin är huvudregeln att preparat från Orion bör väljas ur kostnadssparande perspektiv. Ibland kan priset dock även variera mycket mellan olika förpackningsstorlekar och styrkor.

Sedan ett år finns även generika till Vimpat – Lacosamide där tillverkaren Accord är billigast. Inte heller den byts automatiskt på apotek.

För att underlätta för dig som förskrivare att välja rätt kommer rekommenderade preparat högst upp vid sökning på läkemedel i journalens receptvy och är markerade med JA i rekommendationskolumnen.

Marcus Svennerud, ordförande terapigrupp Neurologi
Olivia Frånberg, apotekare, Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?