Nyhet i NCS Cross: ordinationsvägledning

Nu införs ordinationsvägledning som förser förskrivarna med kompletterande information om vissa läkemedel.

Bakgrund
NCS Cross har haft begränsade möjligheter att styra förskrivare till rekommenderade läkemedel. Nu införs ordinationsvägledning som förser förskrivarna med kompletterande information om vissa läkemedel. Syftet är att styra bort förskrivning från olämpliga läkemedelsval. Exempel kan vara läkemedel som medför onödiga patientrisker, höga kostnader där billigare alternativ finns samt särskilt miljöbelastande läkemedel.

Hur fungerar det?
Ett antal läkemedel där förbättringspotential har identifierats avseende säkerhetsrisker, kostnader och miljö har valts ut. När dessa läkemedel förskrivs kommer en dialogruta upp med information om bättre val. Se exempel nedan. Förskrivaren kan välja att fortsätta med sitt nuvarande val eller avbryta och välja ett rekommenderat läkemedel.

Hur kommer ordinationsvägledningen införas?
Ordinationsvägledningarna kommer att införas med början i november 2023. Notera att denna vägledning endast kommer att finnas i NCS Cross. För nya journalsystemet Cosmic finns andra möjligheter att guida till rätt läkemedelsval.

Förslag på förbättring och ytterligare läkemedel som kan omfattas av funktionen skickas till hanna.justad@regionblekinge.se.

Hanna Justad, Apotekare
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?