Gynekologi

Ansvarig patolog

Dan Hazbei, telefon: 0455-73 4931

Provhantering

Portio

Biopsi (px) skickas till labbet i 4% formaldehyd.
Amputat insänds i 4% formaldehyd. Suturmarkera framläpp.
Koner skickas i 4% formaldehydlösning, öppnad med suturmarkering kl 12, konen skickas helst i 100 ml plastburk. Koner som sönderfaller i flera delar kan ej radikalitetsbedömas. Dessa preparat bör nålas på platta med förklarande skiss.

Uterus

Biopsi (endorette etc) insänds i 4% formaldehydlösning.
Skrap insänds i 4% formaldehydlösning. Före fixering bör blodkoagler avlägsnas.

Hysterektomi med corpuscancer insänds oöppnad för pumpfixering. Preparatet suturmärks i framväggen och skickas i 4% formaldehydlösning. Medföljande lymfkörtlar, oment, mm skickas i separata burkar i 4% formaldehydlösning. Suturmarkera områden med speciell frågeställning (till exempel adherenser, tumörgenombrott).

Hysterektomi med cervixcancer skickas helst färsk, samma dag direkt efter operation. Skriv tydligt på remissen att det gäller CERVIXcancer. Om labbet är stängt kan preparatet förvaras i kylskåp i +4 grader C under natten och sedan transporteras till labbet nästa dag kl 08.00. Det är viktigt att ett preparat inte står ofixerat i rumstemperatur. Ett preparat bör inte heller stå i kylskåp mer än 24 timmar.

Myomuterus: insänds med jack eller sutur i framväggen i 4% formaldehydlösning.

Ovarier

Ovarier skickas färskt direkt efter operation till labbet om frysnitt begärs eller om färskt material behöver tas till biobanken och reflex BRCA-mutationsanalys. Annars insändes ovarier i 4% formaldehydlösning. Suturmarkera områden med speciell frågeställning (till exempel adherent yta, tumörgenombrott).

Remissinformation

Portio och Corpus

Ange provtyp (till exempel fraktionerad abrasio, endorette, px med mera).
Identifikation - patientens namn och personnummer. Datum av provtagning. Insändande läkare och avdelning. Eventuellt önskemål om svarsdatum.

Ange eventuella kolposkopiska fynd på remissen, lokalisation av tagna px, om patienten är hormonellt behandlad eller inte eller om spiralbärare, tidigare känd dysplasi, eventuell kemoterapi eller strålbehandling, eventuella andra relevanta sjukdomar (till exempel känd cancer).

Uterus (hysterektomi)

Ange operationstyp och suspekta operationsfynd. Eventuella suturmarkeringar förklaras (till exempel adherenser, sammanväxningar). Ange med suturmarkering eller insnitt vad som är framsida om uterus är kraftigt deformerad/myomatös. Samtidigt inskickad cytologi anges.

Ovarier

Om färskt operationsmaterial från ovarialcancer behöver tas till biobanken och reflex BRCA-mutationsanalys, anges detta på remissen.

Eventuella per-operativa lesioner, adherenser, sammanväxningar och status av peritonealytor samt övrigt bukstatus anges. Ev. suturmarkeringar förklaras. Samtidigt inskickad cytologi anges.

Fixering

4% formaldehydlösning med 0,01 M fosfatbuffert, ph 7,4.

Volym formaldehyd skall motsvara minst TIO gånger preparatvolymen.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?