Material från övre magtarmkanalen

Ansvarig patolog

Loránd Pecsenk, telefon 0455-73 49 40.

Provtagning och hantering

Px

Se allmänna anvisningar.

Operationspreparat

Allmänt: Undvik att klippa i tumörområde eller i sår. Drag en formalinindränkt pappersbit genom det ouppklippta tumörområdet. Nåla upp preparatet på korkskiva eller motsvarande. Använd en absorptionsduk mellan preparatetet och korkskivan. Viktigt att lägga uppnålade preparat med preparatytan i vätskan. Suturmarkera områden med speciella frågeställningar. Täck uppskjutande delar med pappershandduk eller gasväv så att all vävnad blir formalinindränkt. Minst 5 gånger mer formalin än preparatvolymen. Lymfkörtelstationer insänds i separata fraktioner eller markeras i operationspreparatet om specificerad uppgift om N-status önskas.

Esofagus

Uppklipps i ej tumörös område om möjligt.

Magsäcken

Uppklipps utmed curvatura major förutom när tumören är lokaliserad till det område.

Duodenum

Uppklipps i ventrala ytan.

Pankreas

Suturmarkera koledokus och resektionskant i pankreas i Whipplepreparat. Måla kärlfåran (resektionsytan) mot vena mesenterica superior blå. Måla resektionsytan mot arteria mesenterica superior röd.

Remissinformation

Se allmänna anvisningar. Använd helst skiss. Förklara eventuella sutur- eller nålmarkeringar.

Fixering

4 % formaldehydlösning med fosfatbuffert. Fixeringsvolymen bör om möjligt vara minst 5 ggr större än preparatvolymen.

Övrigt

Vid lymfomfrågeställning ska ansvarig patolog (Annamária Túri) kontaktas före operation.

Hjälpte informationen på sidan dig?