Material från övre magtarmkanalen

Ansvarig patolog

Loránd Pecsenk, telefon 0455-73 49 40.

Provtagning och hantering

Px

Se allmänna anvisningar.

Operationspreparat

Allmänt: Undvik att klippa i tumörområde eller i sår. Drag en formalinindränkt pappersbit genom det ouppklippta tumörområdet. Nåla upp preparatet på korkskiva eller motsvarande. Använd en absorptionsduk mellan preparatetet och korkskivan. Viktigt att lägga uppnålade preparat med preparatytan i vätskan. Suturmarkera områden med speciella frågeställningar. Täck uppskjutande delar med pappershandduk eller gasväv så att all vävnad blir formalinindränkt. Minst 5 gånger mer formalin än preparatvolymen. Lymfkörtelstationer insänds i separata fraktioner eller markeras i operationspreparatet om specificerad uppgift om N-status önskas.

Esofagus

Uppklipps i ej tumörös område om möjligt.

Magsäcken

Uppklipps utmed curvatura major förutom när tumören är lokaliserad till det område.

Duodenum

Uppklipps i ventrala ytan.

Pankreas

Suturmarkera koledokus och resektionskant i pankreas i Whipplepreparat. Måla kärlfåran (resektionsytan) mot vena mesenterica superior blå. Måla resektionsytan mot arteria mesenterica superior röd.

Remissinformation

Se allmänna anvisningar. Använd helst skiss. Förklara eventuella sutur- eller nålmarkeringar.

Fixering

4 % formaldehydlösning med fosfatbuffert. Fixeringsvolymen bör om möjligt vara minst 5 ggr större än preparatvolymen.

Övrigt

Vid lymfomfrågeställning ska ansvarig patolog (Annamária Túri) kontaktas före operation.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?