Material från nedre magtarmkanalen

Ansvarig

Loránd Pecsenka, telefon 0455-73 49 40.

Provtagning och hantering

Px, elektroresektat och endoskopiska polypexcisioner:

Se allmänna anvisningar.

Operationspreparat

Lokala excisioner med tumör uppnålas på korkplatta eller motsvarande.

Kolonresektat uppklipps genom den antimesenteriella preparatytan och avsköljs därefter. Undvik att klippa genom tumörområde. Resektat från inflammatorisk tarmsjukdom bör monteras på korkskiva eller motsvarande med absorptionsduk mellan korkplattan och preparatet. Resektat från canceroperationer behöver inte monteras på korkskiva. Se till att hela ytan täcks av formalin eller formalinindränkt pappershandduk. Drag en formalinindränkt pappersbit genom det ouppklippta tumörområdet. Om gränsen mellan serosa och mesokolon/mesorektum är otydlig bör den markeras med clips, suturer eller färg.

Preparatet skall skickas till avdelningen för klinisk patologi/cytologi med eftermiddagstransporten samma dag. Om preparatet ej är tillgängligt för transport på eftermiddagen p g a sen operation så transporteras preparatet med första transport följande dag.

Rektumresektat/exstirpationer (TME)

Hanteras på samma sätt som ovan genom uppklippning i tumörfri antimesenteriell yta. Preparatet bör inte uppklippas i sin distala del, där fri mesenterieyta saknas.

Remissinformation

Se allmänna anvisningar.

Finns kliniskt intresse för särskild bedömning av specifika förändringar/områden markeras dessa lämpligen med sutur. Vid resektion/exstirpation på tumörindikation bör om möjligt delningsstället för det högst belägna området på kärlträdet markeras med lång ligatur för optimal patologisk stadieindelning. Markeringarnas syfte anges som remissuppgifter.

Fixering

4 % formaldehydlösning med fosfatbuffert. Fixeringsvolymen bör om möjligt vara minst 5 ggr större än preparatvolymen.

Övrigt

Vid lymfomfrågeställning ska ansvarig patolog (Annamária Túri) kontaktas före operation.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?