Hudpreparat och sentinel node

Ansvarig patolog

Annamária Túri, telefon: 0455-73 49 39.

Hudexcisioner

Provhantering: hudexcisioner skall vara försedda med orienterande suturmarkering om anatomisk preciserad radikalitetsbedömning önskas. Det räcker med någon enstaka markering, helst en löst sittande sutur.

En anatomisk skiss/teckning underlättar orienteringen av preparatet. Använd anatomiska termer (basalt, medialt etc.)

Nåla fast preparatet på korkskiva/motsvarande om preparatet är tunt.

Anamnesen bör omfatta bl a. känd heriditet för hudmalignitet, tidigare känd hudmalignitet eller dysplastisk nevus, förändringens anatomiska lokalisation, storlek och utseende (inklusive dermatoskopisk bedömning). Dessutom bör lokalsymptom så som klåda, blödning, sår anges liksom traumatisering, tidsförlopp inklusive förändringar över tid, kliniska differentialdiagnoser samt kliniska excisionsmarginaler.

Viktigt att tänka på är att skicka en remiss per excision.

Fixeras i formalin med minst 5 x större formalinvolym än preparatvolym. OBS! Fyll kärlet så mycket att vävnaden inte riskerar att fastna på väggar eller lock i burken. 

I övrigt hänvisas till allmänna anvisningar.  

Stansbiopsier från hud

Vid tumörfrågeställning tas biopsi från det mest infiltrerade området. Undvik ulcererad tumördel. Anamnes som för excisioner. Ange gärna om det finns makrofoto i journalen.  

Vid dermatosfrågeställning tas stans från färsk lesion, helst dess perifera aktiva del. Undvik sönderrivet sårigt utslag. Inkludera ingen normalvävnad i biopsin. Vid blåsdermatos och frågeställning om dermatitis herpetiformis bör stansen tas strax utanför blåsan eftersom blåstaket ofta lossnar.

Anamnesen skall omfatta lesionernas utbredning, utseende, storlek, utveckling över tid och symtom samt förslag på kliniska diagnoser. Ange gärna om det finns makrofoto i journalen.

Vid stansbiopsi för immunofluorescens vid frågeställning om blåsdermatos tas stans strax utanför blåsan, ej i blåsan eftersom blåstaket i regel lossnar. Vid stansbiopsi med frågeställning dermatitis herpetiformis tas IF-stans i frisk hud minst 1 cm från utslag, helst underarm eller gluté.

Sentinel node utan fryssnitt

På röntgen injiceras radioaktivt ämne enligt anvisningar från röntgen och op. Bild tas med gammakamera på isotoplab. På operation injiceras Bleu Pantenté 2,5 % med tuberkulinspruta och blå kanyl. Utförs av operatören. Handskar används vid hantering av preparatet. Detta läggs i en liten burk med formalin, minst 5 ggr mer formalin än preparatvolym. Burken märks med tejp med texten "radioaktivt".

Kirurgen markerar helst med sutur vilken lymfkörtel som uppfattas som sentinel node. Preparatet skickas fixerat till patologen enligt vanliga rutiner.

 Hudpreparat i samband med sentinel node

Använd handskar vid hantering. Lägesangivelser lämnas genom suturmarkering av preparatet och förklarande skiss eller annan förklaring på remissen. Burken märks med tejp med texten "radioaktivt" och remissen märks också med sådan tejp. 


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?