Muskelbiopsier

Provhantering

Frågeställningar om speciella neuromuskulära sjukdomar handläggs vid specialavdelningar (Huddinge eller Sahlgrenska sjukhuset). Ofta behöver patienten remitteras för att neurofysiolog skall välja rätt område till biopsitagning.

För prover till Huddinge eller Sahlgrenska sjukhuset
Hänvisas till respektive laboratorium angående provtagningsanvisningar och transportrutiner.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?