Muskelbiopsier

Provhantering

Frågeställningar om speciella neuromuskulära sjukdomar handläggs vid specialavdelningar (ex Örebro, Huddinge eller Sahlgrenska sjukhuset). Ofta behöver patienten remitteras för att neurofysiolog skall välja rätt område till biopsitagning.

För prover till Örebro gäller följande
Speciell remiss till Örebro skall användas, beställs från Muskelcentrum, Örebro, telefon: 019-602 30 80 eller hämtas via denna länk:

Remissinformation och blanketter • Vårdgivare Region Örebro län (regionorebrolan.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

OBS! Muskelbiopsier skickas till Örebro via kliniskt kemiskt laboratorium i Karlskrona. Meddelas via telefon 0455-73 45 72 dagen före provtagning. Provet skall lämnas senast kl 15.00.

Ring även till Muskelcentrum i Örebro, telefon 019-602 30 80, och tala om att en biopsi kommer.

Provtagningsanvisningar muskelbiopsi Örebro Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För prover till Huddinge eller Sahlgrenska sjukhuset

Hänvisas till respektive laboratorium angående provtagningsanvisningar och transportrutiner.

För prover med frågeställning om inflammatorisk sjukdom, vaskulit eller atrofi gäller följande
Provet förvaras, 10-15 minuter i fuktig kammare (=med lock, täckt plastburk som har koksaltfuktad kompress i botten) före formalinfixering.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hjälpte informationen på sidan dig?