Urologi

Ansvarig patolog 

Annamaria Turi, telefon: 0455-73 4939

Provhantering

Urinblåsa/uretär

Biopsier — vid mapping anges lokalisation och antal biopsier i varje fraktion. Insändes i särmarkerade rör med 4 % formaldehydlösning.

TURB

Vikt (gram) anges. Önskvärt med fraktionering av resektionsmaterialet i huvudprov och tumörbas (infiltrationszon).

Uretärresektion

Suturmärkning av ena (ex proximala) änden.

Cystektomipreparat

Preparatet inskickas färskt. Kan lämnas till avdelningen för klinisk patologi/cytologi ouppklippt med kateter i uretra.  

Mellannålsbiopsier prostata

Mellannålarna läggs på blå skumgummipads i minikassetter som numreras enligt remiss. Viktigt att dom läggs så raka som möjligt. Minikassetterna skall läggas i färgad formalin (beställs från patologilaboratoriet, telefon 0455-73 49 45).

TURP-material

Provets vikt anges.

Prostatektomi

Suturmärkning för att underlätta preparatorientering. Kateter i uretra. Insänds i 4 % formaldehydlösning, formalinvolym 5-10 gånger preparatvolymen.

Njure

Mellannålsbiopsier med tumörfrågeställning
Läggs på filterpapper för att undvika fragmentering (OBS! inte handdukspapper). Sedvanlig markering och ev. undernummer vid flera fraktioner).

Njurresektion

Resektionsytan suturmarkeras, formalinvolym 5-10 gånger preparatvolymen.

Nefrektomi

Längssnitt kan läggas genom den konvexa sidan av njuren till njurbäckenet - samma omhändertagande vid nefrektomi vid ex pyelonefrit/nefrolitiasis och vid tumör. Undvika att klippa i tumörområdet.

Vid utebliven genomskärning läggs preparatet i 4 % formaldehydlösning, formalinvolym 5-10 gånger preparatvolymen  och skickas till patologen utan onödig fördröjning.

Testikel/bitestikel

Inskickat i 4 % formaldehydlösning, formalinvolym 5-10 gånger preparatvolymen.  Får ej delas!

Vasektomi

Insänds i separata sidomärkta rör.

Remissinformation

Urinblåsa

Cystoskopi, urografiultraljud, eventuellt CT-fynd. Positiv cytologi? Odlingsresultat? Vid cystektomi ytterligare information om eventuellt känd patologi i prostata (se prostata), uterus och eventuellt också i ovarier/tubor.

Prostata

Klinisk diagnos och frågeställningar. Palpationsfynd, ultraljud (uppmät prostatavolym, eventuellt lågekogena foci), prostatitsymptomatik, PSA-värde, PSA-kvot, eventuellt scintigram/CT-fynd, eventuellt antihormonell behandling? Klinisk diagnos och frågeställning.

Njure

Palpationsfynd, ultraljud, rtg/urografi och CT-fynd. Preciserad information om förändringens lokalisation vid tumörmisstanke (övre pol/mittparti/nedre njurpol,  njurbäcken).  Eventuellt positiv cytologi från njurbäcken. Pyelonefrit/nefrolitiasis — symptom?

Klinisk diagnos och frågeställning.

Testikel/bitestikel

Sjukhistoria och undersökningsfynd (palpationsfynd, ultraljud och rtg/CT-fynd). 
Markörer (AFP, HCG). Inflammationssymptom? Epididymit? Misstänkt bitestikeltumör?

Vasektomi

Frågeställning om verifiering vid steriliseringssyfte.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?