Leverbiopsier

Ansvarig patolog

Aneta Szablewska, telefon 0455-73 49 39

Provhantering

Patologen förmedlar transport av leverbiopsier med frågeställning som rör inflammatorisk eller annan icke-neoplastisk, misstänkt leversjukdom till Laboratoriet för Klinisk Patologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg.

Sahlgrenska Universistessjukhusets remiss PAD skall användas (finns under länk remisser).

Har provet inte rätt remiss skickas provet tillbaka till avdelningen för åtgärd

Övriga leverbiopsier bevaras på patologen i Karlskrona

Telefonnummer: Patologi/Cytologilab, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg 031-342 66 74. 


Hjälpte informationen på sidan dig?