Hematologi

Ansvarig patolog
Annamaria Turi telefon 0455-73 49 39.


Provtagning och hantering

Knivexcision av lymfknuta, mjälte med mera till histologi eller flödescytometrisk cellfenotypning
Om förstorade lymfknutor finns på flera lokaler väljs i första hand axillära eller supraklavikulära knutor, i andra hand cervikala och i tredje hand inguinala. Om tidigare punktionscytologisk undersökning givit lymfommisstanke eller kategorisk diagnos bör denna knuta omfattas av en kirurgisk biopsi. Tag en ordentlig förstorad knuta, som avlägsnas hel och hanteras varsamt. Förvarna genom att ringa 0455-73 49 46 till Patologen, transportera materialet ofixerat.

Om transporten tar längre tid än 2 timmar läggs halva preparatet i burk med enstaka droppar steril fysiologisk koksaltlösning i botten och tättslutande lock. Förvaras och transporteras i kylskåpstemperatur (eventuellt isvattenbad). Provet får inte frysas. Den andra halvan formalinfixeras på vanligt sätt. Sändningen bör nå laboratoriet senast påföljande morgon.

Exstirperade mjältar med primär lymfomfrågeställning och lymfomsuspekta förändringar i andra organ skickas omedelbart och ofixerat till laboratoriet enligt samma princip som ovan.

Flödescytometrisk cellfenotypning utförs inte på fixerad vävnad.


Tångbiopsier (px) nålbiopsi av lymfoid vävnad till histologi eller flödescytometrisk cellfenotypning
Imprints kan eventuellt prepareras genom att biopsin försiktigt rullas på objektglas. Undvik kontakt med gasväv!

Om flödescytometrisk cellfenotypning önskas tas först kontakt med Kem Lab för att boka in provtagningen vid dag och tidpunkt då flödescytometri kan utföras. En 2-5 mm stor vävnadsbit läggs i ett med koksaltlösning fyllt rör, som har rund botten.

Biopsier för histologisk undersökning (PAD) placeras i rör med 4%formaldehydlösning.

Benmärgsbiopsi och flödescytometrisk cellfenotypning
OBS! Nålbiopsin bör vara 20 mm lång, märgkula bör innehålla 0,5 cm2 benmärg. Benmärgsbiopsi fixeras i Bergströms lösning. Denna erhålls från Patologi/ Cytologilaboratoriet (tfn: 4946). Ta 7-12 glas med benmärgutstryk samt EDTA-rör för blodstatus - skickas till Kem lab. Vi gör själva blodutstryk från detta rör, under förutsättning att det når Kem lab. samma dag. Ange på remissen om samtidig benmärgsbiopsi har tagits. Märgutstryken förpackas i dubbla plastpåsar om de skickas med transportlåda.

Om flödescytometrisk cellfenotypning önskas sprutas aspirerad benmärg ner i ett EDTA-rör med cirka 1 ml steril fysiologisk koksaltlösning - blandas väl. Skickas snarast till Kem lab. för analys. Provmaterialet bör nå laboratoriet senast påföljande morgon.


Remissinformation

Ange provtagningslokal, kända relevanta röntgenfynd (inkl lever- och mjältstorlek), perifera bloddata, elforesfynd, LD, SR, allmänsymtom, relevanta serologiska fynd (suspekt virusinfektion, borreliainfektion), flödescytometrifynd, genetiska fynd. Precisera frågeställningen så mycket som möjligt med hänsyn till känd information och klinisk bedömning.


Fixering
4 % formaldehydlösning med fosfatbuffert. Fixeringsvolymen bör om möjligt vara minst 5 ggr större än preparatvolymen.


Laboratoriet ansvarar ej för utskrivna kopior, giltig version finns alltid på nätet.

Hittade du informationen du sökte?