Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandling
- vid akuta tillstånd med risk för, eller tecken på intorkning

Denna information riktar sig till personal inom hälso- och sjukvården samt kommunal verksamhet.

När en patient riskerar att bli dehydrerad kan läkemedelsbehandlingen behöva ses över eftersom vissa läkemedel kan bli olämpliga. Intorkning innebär en ökad risk för njursvikt vilket kan medföra att läkemedel ackumuleras i kroppen och därmed öka risken för biverkningar samt intoxikation. Vissa läkemedel kan också öka risken för njursvikt vid intorkning. Därför att det viktigt att förebygga dehydrering samt identifiera personer som är dehydrerade.


Åtgärder för personal

- att som vårdpersonal försöka minska risken för uttorkning genom lämpliga omvårdnadsåtgärder

- att som sjuksköterska identifiera riskläkemedel vid dehydrering och kontakta läkare

- att som läkare avgöra och besluta om tillfälligt uppehåll eller dosjustering, uppföljning och tid för återinsättning

För ytterligare information gällande läkemedelsbehandling vid intorkning av multisjuka äldre hänvisar vi till Region Skånes framtagna information:
Läkemedelsrådet informerar -Tillfälligt uppehåll i läkemedelsbehandlingen vid intorkning. Länk till annan webbplats.

Rekommendationer kring våra multisjuka äldre - Region Skåne (skane.se) Länk till annan webbplats.

Rekommendationerna ersätter inte en individuell bedömning av patientens sammantagna läkemedelsbehandling.

Region Skåne skriver att det oftast är möjligt att göra uppehåll med samtliga läkemedel i dospåsarna, viktigt att detta föregås av en läkarbedömning.

Tack till LAG läkemedel äldres hälsa Region Skåne för möjlighet att hänvisa till
deras information.


Lena Olsson, klinisk farmaceut, Läkemedelsgruppen
Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Läkemedelsgruppen
Anna Janson, allmänläkare, Läkemedelskommitténs ordförande

Hittade du informationen du sökte?