Hydroxokobalamin, rekvirera, skriv inte recept

Hydroxokobalamin injektion utan förmån från 2023-07-01.

B 12-preparat i injektionsform används alltmer sällan men behövs i vissa fall. På den svenska marknaden finns bara Hydroxocobalamin Alternova kvar. Företaget har ansökt om ett högre pris men fått nej av TLV. Därför drar de nu ut sitt preparat ur läkemedelsförmånen. Det betyder att det inte ingår i högkostnadsskyddet och vid receptförskrivning får patienten själv betala hela kostnaden.

Hydoxokobalamin är ett preparat som ska ges subkutant eller intramuskulärt och brukar ges med hjälp av sjukvårdspersonal. Preparat som vanligen ges av vårdpersonal ska rekvireras och inte skrivas på recept. Att skriva recept och skicka patienten till apoteket för att sedan återkomma till mottagningen med läkemedlet är en ologisk, ineffektiv metod där dessutom läkemedlet riskerar att hanteras fel av patienten i mellantiden. Vårdverksamheter gör dessutom olika vilket inte ger en rättvis vård. Kostnaden för patienten blir olika beroende på var de söker vård.

Sedan några år finns en rutin för rekvisition i Hälsoval för att motverka ojämlik hantering och förbättra logistik och säkerhet, se Rekvisition inom Hälsoval Blekinge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Efter beslut av hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson innan han slutade vid årsskiftet 2022/2023 ska även resten av sjukvården göra på samma sätt. En ny rutin i frågan finns framtagen,
se Rekvisition av läkemedel för Hälso- och sjukvården utom Hälsoval Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rekvirera läkemedel som vanligtvis ges med hjälp av vårdpersonal.

Anna Janson
Ordförande, Läkemedelskommittén

Hittade du informationen du sökte?