Avtal med läkemedelsinformationscentralen i Lund

Nu är det möjligt att ställa läkemedelsrelaterade frågor till läkemedelsinformationscentralen i Lund (LÄIF).

Region Blekinge har slutit avtal med läkemedelsinformationscentralen i Lund (LÄIF). På LÄIF arbetar kliniska farmakologer, läkare under specialistutbildning och apotekare med att svara på både patientrelaterade och mer generella läkemedelsfrågor. LÄIF kan åta sig komplexa frågor som kräver lite längre utredningstid eller vara ett bollplank för snabbt svar. Frågorna kan avse exempelvis biverkningar, interaktioner, beredningsformer, läkemedel vid graviditet/amning eller läkemedel vid nedsatt lever- eller njurfunktion. Svaren från LÄIF kontrasigneras alltid av specialist i klinisk farmakologi.

Alla svar från läkemedelsinformationscentralerna i Sverige och Norge finns publicerade i en databas och kan sökas fram via SVELIC.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Observera att LÄIF inte har tillgång till journalen vilket innebär att frågeställaren ansvarar för att all nödvändig information förmedlas till LÄIF, se deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. för mer information. Svaren från LÄIF är därför av vägledande karaktär, frågeställaren behöver överväga svaret och därefter ta ställning till eventuella åtgärder samt att dokumentera.

Vid frågor som kräver tillgång till journalen finns de kliniska farmaceuterna i Region Blekinge tillgängliga.

Kontaktvägar till LÄIF:

Kontaktvägar till kliniska farmaceuter:

Linn Svensson, Leg. Apotekare & Anna Lengstedt, Klinisk farmaceut
Enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?