Läkemedel och miljö

Lär mer om läkemedels miljöpåverkan och hur man kan agera

Terapigrupp Läkemedel och miljö ordnade en utbildning i ämnet för läkare 2023-04-26.
Bilderna hittar du här Utbildning om läkemedel och miljö 2023-04-26 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (intern länk)

Första föreläsare var Klara Westling från organisationen Svenskt vatten. Rent vatten är en mänsklig rättighet utifrån FN:s globala mål. För rening av avloppsvatten och dricksvatten används aktivt kol som ökat dramatiskt i pris under rådande omvärldssituation. En annan viktig komponent är saltsyra som nu riskerar att bli en bristvara på grund av kriget i Ukraina och energikrisen.

En annan delvis effektiv reningsmetod läkemedel, ozonering, är mycket energikrävande och kräver stor kunskap. Våra reningsverk inte är byggda för rening av läkemedel och effekten av rening av olika läkemedel varierar. Diklofenak hör till de substanser som renas otillräckligt i konventionella reningsverk.

Att implementera mer avancerad rening skulle bli dyrare och innebära högre vattentaxor som kan krocka med FN:s globala mål. Förslag inom EU är att läkemedelsföretagen ska ansvara för en stor del av kostnaden för avancerad rening av läkemedelsrester. LIF (de forskande läkemedelsföretagen i Sverige) lanserade under 2022 ett hållbarhetsmanifest med en strategi för att minska läkemedels miljöpåverkan i produktens hela livscykel, Lifs hållbarhetsmanifest Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Klara Westling poängterade att uppströms arbete fortsatt är viktigt, det vill säga att minska mängderna läkemedel som kommer till reningsverken.

Nästa föreläsare var apotekare Helena Ramström från Region Stockholm som talade om deras arbete inom läkemedel och miljö. De har tagit fram en nationell lista över 25 särskilt miljöbelastande läkemedel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som nu håller på att uppgraderas. Hon poängterade att medicinska överväganden alltid går först och att majoriteten av de särskilt miljöbelastande läkemedlen finns i deras Kloka lista (Region Stockholms lista över rekommenderade läkemedel). De tre huvudgrupper av läkemedel som är miljöbelastande är antibiotika, hormoner och flera psykiatriska läkemedel och därutöver diklofenak. Området är fortfarande delvis outforskat och det är svårt att avråda från ett läkemedel i en läkemedelsgrupp om det saknas miljöinformation om dess alternativ. Region Stockholm hoppas på fortsatt samarbete med forskaren Joakim Larsson, professor i miljöfarmakologi vid Göteborgs universitet, för att kunna komma med ett uppdaterat kunskapsläge och konkreta åtgärdsförslag framöver.

Sist presenterades den nybildade terapigruppen Läkemedel och miljö och sitt pågående arbete.
Goda råd kring läkemedelsförskrivning med samtida miljöhänsyn finns att läsa i Rekommenderade läkemedel (Rek-listan) och på webben Läkemedel och miljö - Region Blekinge Länk till annan webbplats.. Rek-listan tar också miljöhänsyn vid val av rekommenderade läkemedel för att det ska vara lätt att göra rätt. Statistik presenterades över regionens läkemedelsförskrivning och den höga förskrivningen av antidepressiva läkemedel samt diklofenak väckte diskussion. När det gäller alternativ till antidepressiva läkemedel
kan samtalsbehandling och fysisk aktivitet vara alternativ där tyvärr resurserna brister. Vikten av korrekt kassation av läkemedel har diskuterats och information till förskrivare och patienter har tagits fram i form av bordspratare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (intern länk) och affischer till väntrum.

Är du intresserad av att vara med i terapigruppen kan du höra av dig till lakemedelskommitten@regionblekinge.se

Evelina Kask Ogenblad
Ordförande i Terapigrupp Läkemedel och miljö
Specialistläkare i neurologi, Medicinkliniken, Blekingesjukhuset

Hittade du informationen du sökte?