Nyheter i Rekommenderade läkemedel för 2021

Rekommenderade läkemedel för 2021 är på väg till dig.
Vill du veta vad som är nytt i Rek-listan, hur du laddar ner den till telefonen samt anmäla dig till vår webbsända utbildning om nyheterna 24/3 klickar du på "Läs mer" nedan.

Rekommenderade läkemedel 2021 är på väg till din arbetsplats.
Om du önskar fler, inte fått någon leverans, eller har frågor så mailar du till lakemedelskommitten@regionblekinge.se

Vi vill också slå ett slag för Rek-listan i det format som går att ladda ner till telefonen. Om du söker på nätet på Rekommenderade läkemedel 2021 i Region Blekinge kan du ladda ner dem till telefonen som ett bokmärke.
När vi blir klara med bakgrundsmaterialet kommer vi att lägga det i anslutning till respektive avsnitt där. Det blir då det lättare att hitta samt mer sammanhängande. Rekommenderade Läkemedel

De största nyheterna för årets rek-lista
I kapitlet Typ 2-diabetes har vi försökt förtydliga ytterligare kring hur man ska välja läkemedel. Det finns ju ett behov av stöd eftersom det hela tiden kommer nya preparat. Behandlingsalgoritmen som nu även finns i listan, visar hur man ska tänka vid olika samsjuklighet. De preparat som är nya är dulaglutid (Trulicity) som en alternativ GLP-1-analog som ges subkutant
1 gång/vecka. Dock har det inte förmån i kombination med basinsulin. Novorapid som innehåller insulin aspart är ersatt med det likvärdiga Insulin aspart Sanofi 100E/ml av kostnadsskäl.

osteoporosområdet betonar vi zoledronsyra (Aclasta) som ett starkt förstahandsalternativ när man befarar bristande compliance på tablettbehandling med alendronsyra. En rutin för praktisk hantering i Hälsoval ligger under fliken Offentlig primärvård (ursäkta till privata vårdgivare) på sidan PM och vårdprogram på intranätet.
Vi betonar att denuzumab (Prolia) är ett andrahandsval då verkningsmekanismen är en annan och effekten försvinner snabbt vid utsättning.

Vid B-12-brist har Behepan försvunnit från marknaden och i nuläget är det Betolvidon som finns tillgängligt. Betolvex beräknas återkomma och de är utbytbara med varandra.

På området Hjärta-kärl är ARB nu jämställda med övriga läkemedel vid hypertoni och hjärtsvikt. Anledningen är den jämförbara dokumentationen och det numera även jämförbara priset. Candesartan är ett nytt ARB vid hypertoni. Vid hyperkolesterolemi har rosuvastatin tillkommit vid sidan av atorvastatin. Patentet har gått (Crestor) varför priset är ett helt annat och effekten är ännu kraftfullare än atorvastatins. När det gäller perifer kärlsjukdom är det nytt att acetylsalicylsyra ska kombineras med lågdos rivaroxaban (Xarelto).

I kapitlet Andningsorgan finns det ett nytt avsnitt kring andningsbehållare som ska övervägas om man misstänker att patienten inte kan hantera sin inhalator på rätt sätt. Därför finns det i alla behandlingssteg för både astma och KOL en spray eller Softmistberedning som kan användas i andningsbehållare. I KOL-avsnittet har behandlingsriktlinjerna enligt GOLD ändrats något vilket finns beskrivet under de olika GOLD-rubrikerna.

De olika produkterna i Aktiv sårläkning är ändrade efter ny upphandling. Hur och när man använder dem finns beskrivet i bakgrundsmaterialet, som snart kommer att läggas till i den nedladdningsbara Rek-listan.

I gynekologiavsnittet har preparaten under antikonception grupperats i låg-, mellan-, och högdoserade för att förtydliga. Ett nytt andrahandsalternativ i gruppen mellandoserade har tillkommit – drosperinon (Slinda).

Andra smärre förändringar finns förstås i flera avsnitt.

Glöm heller inte att titta på övriga sidor i Rek-listan. Där finns till exempel en sida om biverkningsrapportering, vilket är aktuellt i dessa tider med nya vacciner. Här finns också information om Smarta byten vilket är kostnadseffektiva val vid läkemedel som ej byts på apotek. En sammanställning över Läkemedelskommitténs mål finns också och de berör de flesta sjukvårdande enheter.

Webbsänd utbildning
Förmiddagen onsdag 24/3 webbsänder vi en genomgång av nyheterna i
Rek-listan där flera terapigrupper medverkar. Anmäl er till lakemedelskommitten@regionblekinge.se så får ni en länk när datumet närmar sig. Utbildningen kommer också att kunna ses i efterhand och ligger då på vår hemsida Om läkemedel/ Utbildningar om läkemedel.

Anna Janson
Ordförande Läkemedelskommittén i Blekinge

Hittade du informationen du sökte?