Centrala receptfavoriterna håller på att uppdateras

Favoriterna bygger först och främst på informationen i Rekommenderade läkemedel (Reklistan), Antibiotikaval och tillhörande bakgrundsmaterial (terapigruppernas rekommendationer).

Arbetet med att uppdatera de centrala receptfavoriterna har påbörjats. Det är ett arbete som görs årligen av farmaceuter på Läkemedelsgruppen på Enheten för kvalité- och utvecklingsavdelningen tillsammans med en eller flera allmänläkare i samband med att nya Rek-listan uppdaterats och blir tillgänglig. Favoriterna bygger först och främst på informationen i Rekommenderade läkemedel (Reklistan), Antibiotikaval och tillhörande bakgrundsmaterial (terapigruppernas rekommendationer). Under de senare åren har terapigrupperna mer och mer involverats i detta arbete så att favoriterna allt mer ska spegla terapigruppernas rekommendationer som bygger på evidens och klinisk erfarenhet.

Favoriterna ska underlätta

Det främsta syftet med de centrala receptfavoriterna är att underlätta och vägleda i förskrivarögonblicket vid de mest vanligt använda läkemedelsbehandlingarna i öppenvård, men också för att göra förskrivningen säkrare. Information gällande läkemedelspreparat, styrka, dosering, behandlingsorsak och ändamål samt adekvat och användbar information om behandlingen till både patient och förskrivare finns i favoriten. Favoritnamnet och kommentar skall ge information om när favoriten är tänkt att användas. Det är alltid upp till förskrivande läkare att kontrollera innehållet i favoriten så att förskrivningen sker ändamålsenligt till varje enskild patient.

För bättre utsökning av rätt favorit

För att få en bättre sökträff på aktuell favorit sök med * (tex substans, behandlingsorsak, och annan information i favoritnamnet) alt och § (alternativt tryck på knappen Favorit). Om sökningen görs med * sker sökningen på hela favoritnamnet och inte bara på läkemedelspreparatet. Tex otit eller barn på infektionsfavoriterna. Se exempel HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Uppdatering pågår

Uppdatering av favoriterna pågår just nu och det kan vara så att det inom vissa områden har uppdaterats och vissa inte. Uppdateringen förväntas vara klar i mitten av mars.

Uppdateringar under våren:

  • De palliativa favoriterna och paketen- har uppdaterats efter nya doseringar och rekommendationer i Rek-listan utifrån Palliativa registret. Sök *palliativ alt och
  • Infektionsfavoriter:
  • Först och främst finns infektionsfavoriter på förstahandsvalen då det är dessa som i största utsträckning används och ska användas. Vissa undantag kan finnas.
  • Barnfavoriter med oral lösning och viktintervall med fast dosering tas bort. Dessa har ersatts med favoriter utformade med beräkningshjälpen efter inspiration och samråd med barnkliniken för att få mer exakta doseringar efter barnets vikt samt vinsten att antal favoriter minskar (tex för Kåvepenin där det funnits många favoriter). Mer information om favoriter med beräkningshjälpen se HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..
  • BARN finns inlagt för infektionsfavoriterna för barn.
    Sök på *barn alt och .
  • OBS (fd SIC) finns angivet i favoriter där den rekommenderade doseringen överstiger doseringen i FASS. Har också märkts ut i Antibiotikaval.
  • Behandlingsorsak och behandlingsändamål har sedan en tid funnit i de flesta favoriter. Numera skrivs behandlingsorsakerna in strukturerat via ett kodverk och inte i själva doseringsansvisningen. Ordinationsorsaken anges med // i favoritnamnet och är sökbart om sökningen sker med * behandlingsorsak angivet i favoritnamnet alt och.
  • Xorox- ett nytt läkemedel i Reklistan för Herpes Simplex på ögonavsnittet. I dagsläget finns ej information i FASS. Använd därför med fördel favoriten med information om doseringen från bakgrundsmaterialet. Favoriten kommer senare i vår.

Kontakt

Vid frågor, förslag eller feedback angående de centrala receptfavoriterna (öppenvård) kontakta samordnare
Karin Andersson apotekare på Enheten för Kvalité- och utvecklingsavdelningen (ersätts under föräldraledighet fr.17/2 2022 av Anna Lengstedt klinisk farmaceut på samma enhet).
För centrala ordinationsfavoriter (utom de märkta IVA eller BARN IVA) i slutenvården kontakta Britt-Marie Schuhmeier, apotekare på BLS Apotek. För frågor av mer teknisk karaktär om favoriterna kontakta Förvaltning vårdsystem.

Karin Andersson, apotekare, Enheten för Kvalité- och utveckling
Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, Enheten för Kvalité- och utveckling
Gustaf Hultman, ST-läkare, Hälsohuset för alla

Hittade du informationen du sökte?