Behandlingsorsak och behandlingsändamål vid ordination och receptförskrivning

Från och med 15 november kommer behandlingsorsak och behandlingsändamål krävas vid samtliga ordinationer och förskrivningar. Detta bland annat för att förbereda för övergången till det nya vårdinformationssystemet Cosmic.

I nuläget är det endast obligatoriskt att ange behandlingsorsak vid skapandet av en ny ordination samt behandlingsorsak och behandlingsändamål vid förskrivning av nytt recept. Från och med 15 november kommer det att bli obligatoriskt att ange de uppgifterna även vid ändring och återinsättning av ordination samt vid förnyandet av recept.

Uppgifterna kommer att vara obligatoriska att ange i Cosmic så för att inte behöva leta efter all information vid ett och samma tillfälle så slås funktionen på nu. Syftet med förändringen är därmed att underlätta och säkerställa patientsäkerhet vid övergången från NCS Cross till Cosmic. Dessutom är det redan idag ett krav enligt föreskriften HSLF-FS 2017:37 att ange behandlingsorsak samt behandlingsändamål vid ordination och förskrivning.

I början kan förändringen innebära en ökad arbetsbelastning för ordinatörer/förskrivare. Genom att aktivera funktionen nu fördelas arbetsbelastningen över en längre tid jämfört med om arbetet ska göras i samband med övergången till Cosmic.

Se länk för mer information om hur behandlingsorsak och behandlingsändamål anges i NCS Cross. Läkemedelsnytt-Behandlingsorsak och behandlingsändamål blir obligatoriskt att ange Länk till annan webbplats..

Det finns en informationsfilm om behandlingsorsak och behandlingsändamål att se via serviceportalen. I serviceportalen välj "vårdsystem" och använd sedan sökfunktionen uppe till höger för att hitta instruktionsfilmen (skriv t.ex. "behandlingsorsak" i sökfältet).

Linn Svensson, leg. apotekare, enheten för kvalitet och utveckling

Anna Lengstedt, klinisk farmaceut, enheten för kvalitet och utveckling

Hittade du informationen du sökte?