Läkemedelsverket vädjar till förskrivare att endast ordinera GLP-1-receptoragonister på godkänd indikation

Den höga efterfrågan på GLP-1-receptoragonister har lett till en omfattande brist. Läkemedelsverket vädjar nu till läkare att endast förskriva läkemedlen på godkänd indikation och Region Blekinge vill lyfta vikten av följsamhet till subventionsbegränsning.

Bakgrund

GLP-1-receptoragonisterna har på kort tid blivit mycket populära, främst då de bidrar till viktnedgång. Detta har gjort att de också börjat efterfrågas av icke-diabetiker som önskar gå ner i vikt. En studie från Novo Nordisk visade att patienter, som tidigare stått på en veckodos om 2,4 mg semaglutid, återfick 2/3 av sin tappade vikt ett år efter utsättning. Notera att dosen semaglutid som används vid obesitas är högre än vad som används för att behandla diabetes. Läs hela studien här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idag har GLP-1-receptoragonisterna Saxenda (liraglutid) och Wegovy (semaglutid) indikationen viktnedgång i Sverige, medan övriga endast är indikerade för diabetes. Både Saxenda och Wegovy ligger utanför förmånssystemet och ska bekostas av patienten själv. Wegovy 2,4 mg/vecka kostar ca 11 175 kr för tre månaders behandling, medan Saxenda 3,0 mg/dag kostar ca 7677 kr för tre månader (prisuppgifter hämtade från FASS och Apotek Hjärtat dec 2023).


Övriga GLP-1-receptoragonister har begränsad förmån om de förskrivs för diabetes typ 2. De ska endast ingå i förmånen om patienten först testat metformin, SU eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga. För Trulicity tillkommer att subventionen inte gäller vid samtidig behandling med basinsulin. Se tabell nedan för prisuppgifter.

Tabell 1. Prisuppgifter hämtade från FASS och TLV oktober 2023.

Preparat

Aktiv substans

Dos

Kostnad 3 mån behandling

Bydureon

exentaid

2 mg/vecka

2 961 kr

Ozempic

semaglutid

1 mg/vecka

3 126 kr

Ozempic

semaglutid

2 mg/vecka

6 252 kr

Rybelsus

semaglutid

7 mg/dag

3 247 kr

Rybelsus

semaglutid

14 mg/dag

3 247 kr

Trulicity

dulaglutid

0,75 mg/vecka

3 126 kr

Trulicity

dulaglutid

1,5 mg/vecka

3 126 kr

Victoza

liraglutid

1,2 mg/dag

3 000 kr

Victoza

liraglutid

1,8 mg/dag

4 500 kr

Information och rekommendationer från Läkemedelsverket

På grund av den kraftigt ökade efterfrågan på GLP-1-receptoragonister har det under 2023 förekommit flertalet restsituationer, något som troligen kommer fortsätta under delar av 2024. Enligt Läkemedelsverket sker förskrivning av Ozempic (semaglutid), Rybelsus (semaglutid), Victoza (liraglutid) och Trulicity (dulaglutid) för viktnedgång, vilket de inte är godkända för.

En analys av nyinsatta GLP-1-receptoragonister under 2021, visade att 5-10% förskrevs till patienter utan historik av diabetes i tillgängliga register. Under 2022 var andelen över 10% och steg till 20-40% under första halvan av 2023. Enligt Riksrevisionen förskrevs diabetesmedel felaktigt inom förmånssystemet för 20 miljoner kronor under perioden nov-dec 2022.


Läkemedelsverket värnar om den fria förskrivningsrätten, men ser också mycket allvarligt på att kroniskt sjuka patienter står utan sina läkemedel på grund av en omfattande förskrivning utanför godkänd indikation. De undersöker nu en regulatorisk väg att stävja förskrivning på felaktiga grunder. Läkemedelsverket vädjar därför till läkare att endast förskriva GLP-1-receptoragonister på godkänd indikation. På myndighetens hemsida finns information om hur man kan bidra för att mildra effekterna av bristsituationerna. Bland annat rekommenderas att begränsa nyinsättning av Ozempic tills att leveranssituationen kan förbättras, vilket förväntas ske under Q1 2024. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. På Läkemedelsgruppens sida för Restinformation Länk till annan webbplats.publiceras löpande information om vilka GLP-1-receptoragonister som finns tillgängliga och vilka som är restnoterade.

 

Källor och länkar


Förskriv GLP-1-receptoragonister endast på godkänd indikation (lakartidningen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brist på Ozempic väntas hela 2024 (lakartidningen.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ozempic (semaglutid) och Victoza (liraglutid): bristsituation | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förskriv inte diabetesläkemedel för viktnedgång | Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Weight regain and cardiometabolic effects after withdrawal of semaglutide: The STEP 1 trial extension - Wilding - 2022 - Diabetes, Obesity and Metabolism - Wiley Online Library Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Små möjligheter att stoppa felaktig förskrivning av läkemedel | Riksrevisionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Restinformation - Region Blekinge Länk till annan webbplats.

 

 

 

 

 

Hittade du informationen du sökte?