Beslutsstöd

För att bedöma vårdnivå och insatser finns inom Region Blekinge olika metoder och verktyg.

Ett exempel på beslutsstöd som används i Blekinge är Beslutsstöd för sjuksköterskor i kommunal vård och omsorg. Beslutsstödet är ett verktyg som kan användas som stöd för dig och din bedömning när den enskildes hälsotillstånd försämras hastigt i hemmet och en bedömning behöver göras för att komma fram till vad som är rätt vårdnivå. Med hjälp av detta verktyg

  • blir bedömningen mer välstrukturerad
  • får individen vård och omsorg på rätt vårdnivå
  • skapas ett underlag för diskussion med individ och närstående om situationen.
Hittade du informationen du sökte?