Patientinformation

SKL har tagit fram ett informationsblad med information till patienter om vad processen för utskrivning från slutenvård kan innebära.

Informationsbladet Bra att veta när du ska skrivas ut och åka hem hittar du på 1177. Skriv ut och ge denna till patienten så tidigt som möjligt så har denne större chans att förstå och vara delaktig i utskrivningsprocessen.

Hjälpte informationen på sidan dig?