Patientinformation

Här finns information till patienter om vad processen för utskrivning från slutenvård kan innebära.

Informationen Bra att veta när du ska skrivas ut och åka hem Länk till annan webbplats. hittar du på 1177.se. Skriv ut och ge denna till patienten så tidigt som möjligt så har denne större chans att förstå och vara delaktig i utskrivningsprocessen.

Hittade du informationen du sökte?